Logo Logo Menu
Zamknij

Czy projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym może być mitycznym dokumentem wewnętrznym?

Sędziowie Trybunału Konstytucyjnego przygotowali projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. Projekt ten został przekazany Prezydentowi RP, w celu rozważenia inicjatywy ustawodawczej. 21 marca odbyło się w tej sprawie spotkanie w Kancelarii Prezydent RP.

Można się zastanawiać, co ma prawo do informacji publicznej do projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym. W sumie sporo, ponieważ 8 marca 2013 r. zwróciliśmy się do Trybunału Konstytucyjnego o udostępnienie przygotowanego w Trybunale projektu ustawy. W odpowiedzi dostaliśmy takie pismo:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że dysponentem i gospodarzem projektu ustawy o Trybunale Konstytucyjnym jest Kancelaria Prezydenta. Prosimy więc w tej kwestii zwracać się bezpośrednio do Kancelarii Prezydenta.
Ponadto informuję,  że Trybunał Konstytucyjny nie posiada inicjatywy ustawodawczej.
W związku z tym jakiekolwiek prace nad projektem ustawy o Trybunale Konstytucyjnym należy traktować jako wewnętrzne dokumenty Trybunału.

Z poważaniem
Anna Wołoszczak
Zespół Prasy i Informacji
Biura Trybunału Konstytucyjnego

Nie zgadzamy się ze stanowiskiem formułowanym przez administrację, że jeżeli dokument ma tzw. charakter wewnętrzny, to nie stanowi informacji publicznej. Odnośnie tego twierdzenia złożyliśmy skargę konstytucyjną w związku z tym, że Naczelny Sąd Administracyjny uznał korespondencję członków rządu, zawierającą zmiany legislacyjne, za dokument wewnętrzny nie podlegający udostępnieniu. Również te argumenty powtórzyliśmy w skardze na bezczynność złożonej przeciwko Prezesowi Trybunału Konstytucyjnego  w związku z odmową udostępnienia projektu ustawy o Trybunale.

Tym razem polską administrację uratował Prezydent RP, który udostępnił projekt tej ustawy (projekt jest na końcu).  Szkoda, że tak szybko administracja wzięła sobie do serca wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego, w których formułowana jest teza o dokumencie wewnętrznym. Przypominam, że sędzia NSA Irena Kamińska przyznała w wywiadzie, że to jest raczej wytwór orzecznictwa i nie ma podstawy prawnej do formułowania tezy o dokumencie wewnętrznym. Irena Kamińska mówi: W tym zakresie orzecznictwo na razie sobie radzi, stosując pojęcie dokumentu wewnętrznego. Taki dokument – jak wynika z orzecznictwa – nie jest informacją publiczną i w związku z tym nie podlega udostępnieniu. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z tego, że taka wykładnia jest bardzo krytykowana przez grono konstytucjonalistów, obrońców prawa do informacji. Sądzę jednak, że często wynika to z braku znajomości realiów.  (…) Są jednak sprawy, w których ochrony wymaga nie tylko prawo obywatela do informacji, ale też prawo organu do wykonywania zadań publicznych, do których został powołany (www.lex.pl Sędzia NSA: ustawa o dostępie do informacji publicznej musi być zmieniona http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/sedzia-nsa-ustawa-o-dostepie-do-informacji-publicznej-musi-byc-zmieniona).

Projekt ustawy o Trybunale Konstytucyjnym w wersji przygotowanej przez sędziów Trybunału (plik pdf będący obrazem dokumentu)

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.