Logo Logo Menu
Zamknij

dr Michał Bernaczyk o osłabieniu sądowego systemu ochrony prawa do informacji

Na podstawie art. 1 punkt 10 Projektu dochodzi do osłabienia sądowego systemu ochrony prawa do informacji, poprzez zmianę trybu zaskarżania decyzji o odmowie dostępu do informacji (bądź innych form działania podmiotów władzy publicznej). (…) Projektowane uchylenie art. 22 u.d.i.p. uważam za błąd podważający ochronę istniejących oraz projektowanych instytucji prawnych. 

Dr Bernaczyk zwrócił też uwagę na wadliwość artykułu 5a, którego wprowadzenie do ustawy rodzi uzasadnione obawy o racjonalność i proporcjonalność (sensu stricte) ograniczeń prawa do informacji, a także skuteczność i efektywność sądowej ochrony prawa do informacji.  

Z całą opinią dra Bernaczyka można zapoznać się tutaj.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw można znaleźć tutaj.

dr Michał Bernaczyk – adiunkt w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalizujący się w prawie do informacji

 

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.