Logo Logo Menu
Zamknij

Jawność a prawo łaski

W dniu, w którym Prezydent dokonał ułaskawienia ministra Mariusza Kamińskiego, zwróciliśmy się z wnioskiem o dostęp do szeregu dokumentów związanych ze sprawą.

Dokładnie zapytaliśmy o:

Niestety w terminie przewidzianym przez ustawę nie otrzymaliśmy odpowiedzi na 3 pierwsze pytania, gdyż według Kancelarii Prezydenta nie są to informacje publiczne. Stało się to przedmiotem naszej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, którą złożyliśmy w środę 2 grudnia 2015r., za pośrednictwem Prezydenta RP.

Nie możemy się zgodzić, z lakoniczną argumentacją, iż dokumenty o które prosimy stanowią dokument prywatny i dlatego nie mogą zostać nam udostępnione. Naszym zdaniem to nie ma żadnego znaczenia, a jedynie liczy się fakt czy treść dokumentu dotyczy działalności organu władzy publicznej lub jest informacją o sprawach publicznych, co też potwierdza doktryna i orzecznictwo.

Nie ulega więc wątpliwości, że z uwagi na szczególne umocowanie procedury korzystania przez Prezydenta RP z prawa łaski  (już w Konstytucji RP) –  dotyczy ona spraw publicznych, a nie osobistych czy prywatnych.

W części pytań(nr8), co do których podniesiono, że może zostać wydana decyzja odmowna złożyliśmy pismo żądające formalnej odmowy. Po doręczeniu decyzji po wyczerpaniu drogi zaskarżenia również złożony skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.