Logo Logo Menu
Zamknij

List 13 organizacji pozarządowych w sprawie Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów

Warszawa, dnia 30  marca 2012 r.

 

Szanowna Pani 

Grażyna Bernatowicz

Podsekretarz Stanu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

 

Szanowna Pani Minister,

 

Dziękujemy za odpowiedź na pismo Antykorupcyjnej Koalicji Organizacji Pozarządowych (DNZiPCZ/47/6/2012/037999/AB) oraz list Pana Ministra Radosława Sikorskiego skierowany do Pana Ministra Michała Boniego, podkreślający wagę przystąpienia Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów. 

W odpowiedzi na zaproszenie sformułowane w Pani piśmie, przedstawiamy propozycje działań, do jakich polski rząd może się zobowiązać przystępując do inicjatywy Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów, przygotowane w grupie organizacji zajmujących się promowaniem dostępu do informacji publicznej, wspieraniem uczestnictwa obywateli w procesach decyzyjnych i zwiększaniem przejrzystości i odpowiedzialności w życiu publicznym (patrz Załącznik).

Jednocześnie podkreślić chcemy, że przedstawione przez nas propozycje nie wyczerpują katalogu możliwych celów Partnerstwa, a przygotowanie ostatecznych zobowiązań rządu wypracowane powinno być w procesie szerokich konsultacji, umożliwiających wypowiedzenie się wszystkim zainteresowanym. Przeprowadzenie takich konsultacji jest warunkiem przystąpienia do inicjatywy Partnerstwa, która precyzyjnie określa wymogi procesu konsultacyjnego. Proces planowania działań na rzecz otwartego rządu odbywać się ma przy aktywnym zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego i sektora prywatnego. Harmonogram i szczegóły dotyczące sposobu przeprowadzania konsultacji powinny być przekazane z odpowiednim wyprzedzeniem. Proces umożliwiać ma wielogłosowość i różnorodność opinii, wykorzystywać różnorodne mechanizmy zgłaszania uwag. Wyniki konsultacji i wszystkie zebrane w nich opinie mają być udostępnione publicznie. Zaplanowany powinien też zostać mechanizm regularnych konsultacji sposobu realizacji wdrażania zobowiązań.

Przystąpienie Polski do Partnerstwa na rzecz Otwartych Rządów postrzegamy jako szansę dla dialogu i budowania zaufania społecznego między władzą i obywatelami. Wykorzystanie tej szansy zależy od przeprowadzenia rzetelnych i autentycznych konsultacji społecznych służących, po pierwsze, uzgodnieniu priorytetów, a następnie, wybraniu konkretnych zobowiązań rządu. Proces konsultacji rozłożony powinien być w czasie i spełniać kilka podstawowych warunków:

  • stworzenie dostępnego dla wszystkich zainteresowanych harmonogramu działań konsultacyjnych oraz przygotowanie ich z odpowiednim wyprzedzeniem, planem i pełną informacją dla uczestników, 
  • wprowadzenie zróżnicowanych form wymiany informacji (spotkania, konsultowanie 
  • on-line),
  • wprowadzenie kilku etapów konsultacji (aby możliwe było zarówno zgłoszenie propozycji, jak i odniesienie się do innych zgłoszonych postulatów, dyskusja o priorytetach),
  • odniesienie się przez rząd do zgłaszanych propozycji, ze świadomością, że to do rządu należy ostateczny wybór priorytetów.

Takie podejście sprzyjałoby budowaniu zaufania obywateli do władzy, a obywatele zyskaliby poczucie, że mają wpływ na to co się dzieje w państwie. 

Z poważaniem

Antykorupcyjna Koalicja Organizacji Pozarządowych:

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Fundacja Komunikacji Społecznej

Fundacja im. Stefana Batorego

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich

Stowarzyszenie „Normalne Państwo”

Stowarzyszenie Szkoła Liderów

oraz:

Centrum Cyfrowe Projekt Polska

Fundacja e-Państwo

Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju 

Fundacja Panoptykon

Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA

Stowarzyszenie 61/MamPrawoWiedziec.pl

 

Załącznik:  Propozycje zobowiązań Polski w ramach Partnerstwa Otwartych Rządów

 

Kopia

Michał Boni, Minister Administracji i Cyfryzacji

Radosław Sikorski, Minister Spraw Zagranicznych

Agnieszka Wielowieyska, Departament Spraw Zagranicznych KPRM

 

Kontakt korespondencyjny: 

Grażyna Czubek 

program Przeciw Korupcji

Fundacja im. Stefana Batorego

Sapieżyńska 10a

00-215 Warszawa

gczubek@batory.org.pl

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.