Logo Logo Menu
Zamknij

Małgorzata Manowska zignorowała obywateli

Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego odrzuciła petycję o wycofanie wniosku do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie niektórych przepisów związanych z informacją publiczną. Petycję podpisało ponad 100 organizacji pozarządowych i wsparło prawie 10 tysięcy obywateli/ek. Odrzucenie petycji to jasny sygnał, że instytucja władzy (bo już nie obywateli/ek) nie chce, żeby ktoś patrzył na ręce urzędnikom i politykom.

Jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna wymienione przepisy ustawy za niekonstytucyjne, obywatele/ki będę mieli/ały ograniczony dostęp do informacji. Już sam wniosek Małgorzaty Manowskiej sprawił, że niektóre instytucje zaczęły odmawiać udzielenia informacji mimo braku połączenia z podważanymi we wniosku przepisami.

Nie widzimy dalszego sensu apelowania do sędzi Małgorzaty Manowskiej. Nie oznacza to jednak, że się poddajemy. Prawo do informacji jest niezbędne dla poprawnego i demokratycznego działania państwa. Korzystają z niego działacze/ki lokalni/e, dziennikarze/ki, przedsiębiorcy i przedsiębiorczynie, organizacje społeczne i stowarzyszenia nieformalne – a także indywidualni/e obywatele/ki, którzy/e chcą ulepszać swoje państwo.

Uważamy, że prawo do informacji musi być chronione. Dobrym rozwiązaniem może być ratyfikowanie przez Polskę Konwencji z Tromso, która ustanawia chociażby minimalne standardy w zakresie szybkiego i rzetelnego rozpatrywania wniosków o dostęp do dokumentów urzędowych. Związanie się umowami międzynarodowymi tworzy dodatkową podstawę ochrony praw człowieka w danym państwie, w tym przypadku prawa do informacji publicznej. Ponadto ratyfikowanie Konwencji byłoby pewnym bezpiecznikiem wobec powracających planów ograniczania dostępu do informacji publicznej.

Potrzebujemy, zwłaszcza po wniosku sędzi Manowskiej, zapewnienia w Polsce ochrony dostępu do informacji publicznej. Dlatego będziemy działać na rzecz ratyfikowania Konwencji. Więcej informacji wkrótce.

Działania stanowią część projektu realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.