Logo Logo Menu
Zamknij

NASK i umowa zawarta ze spółką AGORA S.A.

Również o tym przeczytać można w artykule NASK sprzedał domeny Polska.pl i Poland.pl wydawcy Gazety Wyborczej umieszczonym na Portalu Technologii Internetowych Webhosting.pl.

W związku z wątpliwościami zwrócilismy się 6 grudnia 2011 r. do NASK o udostępnienie umowy, która wzbudza kontrowersje. Może wyjaśni się jak państwo dba o sferę publiczną, bo do takiej należy zaliczyć domeny Polska.pl i Poland.pl.

NASK nie jest podmiotem prywatnym, a jak można przeczytać na stronie BIP NASK:

NASK powstała w grudniu 1993 r. jako jednostka badawczo-rozwojowa prowadząca badania naukowe i prace rozwojowe w zakresie telekomunikacji, teleinformatyki, sieci i usług teleinformatycznych.

Od 1 października 2010 r., zgodnie z ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. O instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618) oraz ustawą z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki, nazwą właściwą dla NASK jest „Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – instytut badawczy”. NASK jest jednocześnie operatorem telekomunikacyjnym oferującym m.in. dostęp do szerokopasmowego Internetu, budowę i utrzymanie sieci korporacyjnych, telefonię klasyczną i telefonię IP, kolokację, hosting, usługi wideokonferencji. Wśród klientów NASK znajdują się instytucje akademickie i naukowe, urzędy administracji państwowej oraz sektor biznesowy. NASK pełni również ważną rolę krajowego rejestru nazw internetowych w domenie .pl.

Struktury własnościowe

NASK jest państwową osobą prawną, nad którą nadzór sprawuje Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

NASK gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia ogólnonarodowego oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

_________

Czekamy na odpowiedź. Napiszemy jak tylko ją dostaniemy.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.