Logo Logo Menu
Zamknij

Nasza opinia o kolejnym projekcie wprowadzenia tajemnicy dyplomatycznej

Sieć Obywatelska Watchdog Polska złożyła opinię na temat projektu założeń projektu ustawy o zmianie zasad funkcjonowania służby zagranicznej. Negatywnie oceniliśmy propozycję umożliwienia Ministrowi Spraw Zagranicznych odmowy udostępnienia informacji związanych z polityką zagraniczną Polski.

To kolejna odsłona propozycji zmierzających do ograniczenia prawa do informacji na temat działań polskiego rządu w sferze polityki międzynarodowej. Wcześniejszy projekt został przez nas i Fundację Panoptykon oceniony negatywnie. Obecna propozycja MSZ jest nieco inna, ale również godzi w zasadę jawności działalności organów władzy publicznej. W naszej opinii wskazujemy m.in., żeby „nie kontynuować prac legislacyjnych w zakresie wprowadzenia ograniczeń dostępu do informacji w ramach procedowanego projektu z uwagi na to, że nie należy ten obszar do właściwości ministra właściwego do spraw zagranicznych, nie leży to w zakresie przedmiotowym służby zagranicznej oraz kształt proponowanych rozwiązań jest niezgodny z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej jak i standardami międzynarodowymi.”

Zachęcamy do zapoznania się z pełnym tekstem opinii (skan); wersja html

Sytuację monitorujemy dzięki wsparciu programu Obywatele dla Demokracji

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.