Logo Logo Menu
Zamknij

Umowy na sport? Zajrzyj do rejestru Centralnego Ośrodka Sportu

Rozpowszechniamy rejestr umów Centralnego Ośrodka Sportu za 2012, 2013 i pierwszy kwartał 2014 roku.

W lutym 2014 roku zwróciliśmy się do dyrektora Centralnego Ośrodka Sportu (COS) z pytaniami dotyczącymi prowadzenia rejestru umów w tej instytucji. Interesowało nas:

  • czy Centralny Ośrodek Sportu prowadzi rejestr umów, zawierający umowy o dzieło, zlecenie, umowy podpisywane z firmami,
  • czy rejestr prowadzony jest w formie elektronicznej, jakie oprogramowanie służy do jego prowadzenia,
  • czy zaplanowana jest publikacja tego rejestru? Jeśli rejestr umów nie jest prowadzony, to na jakim etapie jest wdrożenie rejestru umów?

W marcu 2014 r. otrzymaliśmy odpowiedź:

Centralny Ośrodek Sportu  w Warszawie informuje, że informacje publiczne o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 6.09.2001 r.  o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 z póżn.zm.)  są udostępniane na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 w Biuletynie Informacji Publicznej publikowanym na stronie www.bip.cos.pl. Umowy zawierające informację publiczną ogłaszane są  na  powyższej stronie. Jednocześnie informujemy, iż Centralny Ośrodek Sportu w Warszawie prowadzi rejestr umów w formie papierowej i elektronicznej. Rejestr elektroniczny prowadzony jest w oparciu o autorski program komputerowy, który został wdrożony w 2006 r. zarządzeniem wewnętrznym ówczesnego Dyrektora Naczelnego.

Informacje, które są niejawne bądź chronione ze względu na prawo do prywatności osób fizycznych nie pełniących funkcji publicznych,  z uwagi na ochronę danych osobowych nie są  publikowane  na podstawie art. 5  ustawy o dostępie do informacji publicznej zakreślającym ograniczenie prawa do informacji publicznej.

Nie podzielając wyjaśnień udzielonych przez COS, w maju 2014 r. zażądaliśmy udostępnienia rejestru zawierającego: numer umowy, datę jej zawarcia, kwotę na jaką opiewa, przedmiot (tytuł) umowy oraz imię i nazwisko osoby (w przypadku osób fizycznych).

W czerwcu 2014 r. otrzymaliśmy rejestr umów COS. Na przeprowadzenie jakiego „wykładu autorskiego” przeznaczono 4.000 zł netto? Może warto zapoznać się ze „Strategią dla Centralnego Ośrodka Sportu wraz z programem rozwoju w perspektywie średniookresowej” opracowaną za blisko 37.000 zł? Jakie czynności wiązały się z „prowadzeniem bazy danych uprawnień  instruktorskich oraz trenerskich” w czasie dwóch miesięcy za 8.000 zł?

Zapraszamy do lektury, analizowania rejestru i wnioskowania o dalsze informacje publiczne Rejestr umów COS dostępny jest TUTAJ

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.