Logo Logo Menu
Zamknij

PKP Przewozy Regionalne – droga do informacji publicznej

„Ciekawski” mieszkaniec zapytał PKP Przewozy Regionalne  o planowany nowy rozkład jazdy i dane związane z badaniem ruchu pasażerów na  określonych liniach.

Historia rozpoczęła się złożeniem w październiku 2008 r. wniosku o udostępnienie informacji publicznej do PKP Przewozy Regionalne.

Pobierz: Wniosek

W odpowiedzi na wniosek PKP Przewozy Regionalne odpisały, iż odmawiają udostępnienia informacji publicznej, ponieważ zachodzi potrzeba ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Dodatkowo duże zdziwienie wzbudził fakt, iż Mieszkaniec korzysta ze swojego prawa i chciałby zobaczyć dokumentację związaną z opracowywaniem nowego rozkładu jazdy pociągów.

Pobierz: Odpowiedź na wniosek

Mieszkaniec jednak nie zgodził się odpowiedzią i złożył do sądu pozew o udostępnienie informacji publicznej.

Pobierz: Pozew

Sąd Rejonowy poddał jednak krytyce stanowisko mieszkańca o możliwości wniesienia pozwu i wydał postanowienie o odrzuceniu pozwu. Zainteresowany Mieszkaniec został dodatkowo obciążony kosztami postępowania i zaczął się zastanawiać, czy prawo do informacji ma sens, bo może to drogo kosztować. Jednak uznał, że warto uzyskać informacje i nie zgodził się ze stanowiskiem Sądu Rejonowego odnośnie potrzeby składania odwołań od decyzji PKP Przewozy Regionalne, co doprowadziło do złożenia zażalenia.

Pobierz: Postanowienie Sądu Rejonowego

Pobierz: Zażalenie

Ciekawski Mieszkaniec w międzyczasie złożył wniosek o udostępnienie informacji publicznej: czy PKP Przewozy Regionalne mają wewnętrzne procedury dostępu do informacji, które mogą określać, kto i jak udostępnia informacje publiczne. Było to o tyle ciekawe, iż Sąd wskazał fakt, że osoby podpisane pod pismami wysłanymi do mieszkańca nie były „umocowane do reprezentowania organu„. Uzyskawszy informację, iż istnieją wewnętrzne procedury, które mogą wskazywać na sposób udostępniania informacji publicznej w samej spółce, Mieszkaniec napisał do sądu, iż dokument ten powinien być również brany pod uwagę.

Pobierz: Uzupełnienie zażalenie

Pobierz: Załącznik

Ostatecznie 9 grudnia 2009 r.  sąd badając zażalenie Mieszkańca uznał jego racje i  napisał, iż „Obszerna argumentacja zawarta w uzasadnieniu do zażalenia zasługuje na pełną aprobatę Sądu Okręgowego

Pobierz: Postanowienie Sądu Okręgowego

Morał tej części postępowania o udostępnienie informacji publicznej nie jest obiecujący.  Jeżeli zastanowić się nad aktualnością pytań we wniosku  o udostępnienie informacji publicznej (złożonych w październiku 2008 r.), mając na uwadze, iż rozstrzygnięcie może zapaść dopiero za kilka/kilkanaście miesięcy, to ewentualne uzyskanie żądnych informacji nie będzie miało prawie sensu.

Trudno powiedzieć, że zachowana zostanie generalna zasada dostępu do informacji publicznej, czyli „aktualność”. Do czasu rozstrzygnięcia  tego postępowania, zmiany dotyczące kursowania pociągów ulegną kilkukrotnej modyfikacji. Komunikacja publiczna jest ważnym elementem funkcjonowania w społeczności, w szczególnie, że w dużej mierze, w tym wypadku pokrywana jest z naszych pieniędzy. Dobrze byłoby, aby każdy mieszkaniec mógł zapoznać się z przyczynami zamian komunikacji i pracami nad nowymi rozkładami.

Czytając powyższe dokumenty należy pamiętać, iż zażalenie osądzone było na art. 17 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zdaniem autora tego tekstu, w przypadku podmiotów nie będących organami władzy publicznej, nie ma prawnego obowiązku składania wniosku o ponowne rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Można, po odmowie udostępnienia informacji publicznej, złożyć pozew o udostępnienie informacji publicznej. W przypadku organów administracji publicznej, zgodnie ze stanowiskami sądów administracyjnych, należy wnieść odwołanie od decyzji, po czym dopiero korzystać z dalszych kroków.

 

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.