Logo Logo Menu
Zamknij

Polska powinna wspierać przejrzystość w UE – wniosek do Ministra Spraw Zagranicznych

Prezentujemy poniżej treść uzasadnienia wniosku, który przekazaliśmy Ministrowi Spraw Zagranicznych na podstawie art. 241 Kodeksu Postępowania Administracyjnego

Komisja Europejska i Parlament Europejski prowadzą obecnie prace na zmianą Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. Polska przekazała w 2011 roku swoje stanowisko wobec proponowanych zmian przyjęte przez rząd 8 kwietnia 2011 r. Wiemy również, że przedstawiciel Polski, Pan Aleksander Parzych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych bierze udział w spotkaniu grupy roboczej koordynowanej przez duńską prezydencję mającą na celu wypracowanie ostatecznej wersji projektu zmiany rozporządzenia.

Pracom nad zmianami towarzyszy szeroka dyskusja ekspertów i organizacji pozarządowych, którzy krytycznie podchodzą to propozycji Komisji i Parlamentu. Zarzucając im przede wszystkim ograniczenie dotychczasowych zasad dostępu do informacji. Przyjęte stanowisko Polski nie uwzględnia tych opinii, a wydaje się, że w interesie Rzeczypospolitej Polskiej jest działanie na rzecz jak największej przejrzystości instytucji Unii Europejskiej.

W związku z powyższym, Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich zwraca się z wnioskiem o dokonanie ponownej analizy zaproponowanych zmian i uwzględnieniu ich w toku pracy grupy roboczej przez przedstawiciela polskiego rządu. W załączniku przekazujemy polskie tłumaczenie uwag opracowane przez Access Info Europe. Ogólnie sformułowane uwagi zostały przekazane w formie apelu członkom grupy roboczej, która zebrała się 9 marca 2012 r. (w spotkaniu uczestniczył Pan Aleksander Parzych). Niemniej, polecamy uwadze bardziej rozbudowane opracowanie.  Zawiera ono ocenę konkretnych rozwiązań i zarysowuje ryzyko wprowadzenia niektórych propozycji zgłoszonych w toku prac na zmianą rozporządzenia.

Wersja wniosku w pdf.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.