Logo Logo Menu
Zamknij

Projekt budowlany to także informacja publiczna

Wnioskodawca nie zgodził się jednak z taką argumentacją i wniósł skargę do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Zarzucił staroście bezczynność i złamanie zasad ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 ze zm.). W efekcie starosta udostępnił wnioskodawcy kopię pozwolenia. Natomiast projektu budowlanego nie wydał, uznając, że jest on dokumentem prywatnym pochodzącym od strony. 

Wojewódzki sąd administracyjny nie zgodził się ze starostą i zobowiązał go do rozpoznania wniosku w sprawie projektu budowlanego. Sąd przypominał, że prawo do informacji obejmuje uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa. A informacją publiczną jest każda informacja wytworzona lub odnoszona do szeroko rozumianych władz publicznych oraz wytworzona lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej i gospodarowania mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/685544,projekt_budowlany_to_takze_informacja_publiczna.html

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.