Logo Logo Menu
Zamknij

Projekt „Na straży prawa do informacji” – zaproszenie do udziału!

Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich (Sieć Obywatelska Watchdog Polska) zaprasza wszystkie osoby zainteresowane prawem do informacji do udziału w projekcie pt. „Na straży prawa do informacji”. 

Projekt to dwa równoległe, uzupełniające się działania:

 1. 4 zjazdy edukacyjne.
 2. Lokalne działania strażnicze dotyczące procedur dostępu do informacji publicznej.

  Podczas szkoleń, osoby uczestniczące w projekcie będą mogły zapoznać się z następującymi zagadnieniami:

 1. Prawo do informacji i procedury dostępu do informacji publicznej w orzecznictwie sądów administracyjnych.
 2. Postępowanie przed sądami administracyjnymi w kontekście skarg z zakresu dostępu do informacji publicznej – wybrane zagadnienia.
 3. Praktyczne zagadnienia dotyczące  postępowania przed sądami administracyjnymi.
 4. Kodeks postępowania administracyjnego w procedurze dostępu do informacji publicznej.
 5. Trudności w stosowaniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, w szczególności:
  • zagadnienia  dotyczące  innych ustaw regulujących dostęp do informacji publicznej (art. 1 ust. 2 udip),
  • dualizm procedury odwoławczej,
  • odformalizowanie wniosków i zagadnienie zbierania danych osobowych przy realizacji wniosków,
  • odpowiedzialność za udostępnianie informacji publicznej w strukturze podmiotów do tego zobowiązanych
  • prawo do informacji, a inne prawnie chronione dobra, w tym ochrona danych osobowych.
 6. Europejskie rozwiązania związane z dostępem do informacji publicznej;
 7. Orzecznictwo Samorządowych Kolegiów Odwoławczych w zakresie dostępu do informacji publicznej;
 8. Procedura skarg i wniosków przewidziana w Kodeksie postępowania administracyjnego.
 9. Procedury postępowania cywilnego w przypadku ograniczenia w dostępie do informacji publicznej ze względu np. na prawo do prywatności.
 10. Procedury postępowania karnego w przypadku zaistnienia przesłanek do zastosowania art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 11. Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego – rozwiązania europejskie i prace nad ustawą  o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej.

TERMINY ZJAZDÓW:

 • 11/12/13 grudnia 2009 r.
 • 29/30/31 stycznia 2010 r.
 • 19/20/21 lutego 2010 r.
 • 7/8/9 maja 2010 r.

Działania strażnicze będą związane z uczestnictwem w szkoleniach i stanowią integralną część procesu edukacyjnego. Dokładny ich zakres zostanie ustalony podczas pierwszego zjazdu i będzie omawiany na każdym kolejnym spotkaniu. Przewidujemy, że wśród tematów podlegających monitoringowi znajdą się:

– zakres informacji publicznej (w tym pojęcia: dokument i dokument urzędowy),
– formy wniosku o informację publiczną,
– opłaty pobierane przez urzędy za udostępnienie informacji.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.