Logo Logo Menu
Zamknij

Przyjazne BIP-y w Tychach i Radzionkowie

Biuletyny Informacji Publicznej Urzędów Miasta w Tychach i Radzionkowie, które już wcześniej były jednymi z najbardziej transparentnych biuletynów w całym Województwie Śląskim, obecnie, po wprowadzeniu kolejnych zmian i usprawnień, mogą być wzorem do naśladowania dla innych instytucji i urzędów z całej Polski.

Dobiega końca kolejna edycja projektu „Przyjazny BIP”, realizowanego przez Stowarzyszenie Bona Fides ze środków Fundacji im. Stefana Batorego. Tym razem Stowarzyszenie zaprosiło do współpracy nad stworzeniem „wzorcowych” Biuletynów Informacji Publicznej 10 różnej wielkości urzędów gmin i miast z terenu woj. śląskiego.

Projekt rozpoczął się w marcu 2009 r. od przeprowadzenia audytu BIP-ów 10 urzędów, które przystąpiły do projektu. Po opracowaniu wyników monitoringu, pracownicy Bona Fides przygotowali listę propozycji zmian do każdego z badanych BIP-ów, która następnie została przekazana urzędnikom.

Rezultaty projektu pokazują, że jest możliwe stworzenie takich Biuletynów Informacji Publicznej, które nie tylko spełniają wszystkie wymogi prawa, ale dodatkowo są bardzo przejrzyste i funkcjonalne oraz zawierają wiele informacji publicznych, ważnych z punktu widzenia mieszkańców, których publikowanie nie jest ustawowym obowiązkiem.

Profesjonalny BIP, który może być wzorem do naśladowania dla innych instytucji i urzędów z całej Polski, powstał w Urzędzie Miasta Tychy. Tyski biuletyn, jeszcze przed rozpoczęciem projektu, był jednym z najbardziej transparentnych biuletynów w woj. śląskim. Pracownicy urzędu, pod kierunkiem redaktor naczelnej BIP pani Katarzyny Chmielowiec, wprowadzili w ciągu ostatnich kilku miesięcy dodatkowe udogodnienia, dzięki którym przejrzystość biuletynu i standard udostępniania informacji znacznie się poprawił.

Usprawniono m.in. wyszukiwarkę, uzupełniono informacje dotyczące prowadzonych w urzędzie kontroli, uaktualniono informacje nt. jednostek organizacyjnych. Ponadto wstawiono prezentację w programie Power Point, która w przystępny sposób tłumaczy, jaka jest droga tworzenia aktów normatywnych czy uporządkowano i wprowadzono w jedno miejsce wszystkie wiadomości związane z funkcjonowaniem Rady Miasta.

Kolejny BIP spełniający bardzo wysokie standardy powstał w Radzionkowie. W tym przypadku, także już przed realizacją projektu, biuletyn urzędu miasta posiadał duży zakres informacji publicznych, a po zmianach i usprawnieniach wprowadzonych przez zespół kierowany przez panią Halinę Chmielewską – Ludwig, szefową kierownik referatu organizacyjnego, stał się jednym z najbardziej transparentnych BIP-ów w całym województwie.

Podczas trwania projektu radzionkowski BIP wzbogacił się m.in. o sprawozdania z działalności burmistrza oraz odpowiedzi na zapytania radnych. Stał się on także bardziej funkcjonalny, dzięki czemu łatwiej w nim można znaleźć potrzebne informacje i dokumenty.

Biuletyny Informacji Publicznej funkcjonujące w Tychach i Radzionkowie są najlepszym dowodem na to, że BIP-y, które przez większość instytucji i urzędów traktowane są jako zło konieczne, mogą być wartościowym, obszernym i funkcjonalnym źródłem pozyskiwania informacji publicznych. Cieszymy się, że Stowarzyszenie Bona Fides ma także swój wkład w ich obecny wygląd.

Rezultatem projektu, poza stworzeniem dwóch wzorcowych biuletynów w Tychach i Radzionkowie, jest także poprawa przejrzystości i funkcjonalności BIP-ów w kilku innych urzędach. Znaczące zmiany zostały wprowadzone zwłaszcza w Urzędzie Gminy Brenna, którego BIP może być wzorem do naśladowania dla innych gmin wiejskich, a także w Urzędzie Miasta Cieszyn i Urzędzie Gminy Olsztyn.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.