Logo Logo Menu
Zamknij

Przejrzystość procesu legislacyjnego znowu w sądzie. Aktualizacja

 

Sprawą zajmie się na powrót Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie. Zdaniem składu sędziowskiego, rozstrzygnięcie sądu I instancji było przedwczesne m.in. ze względu na brak materiału dowodowego. Sąd stwierdził również w ustnym uzasadnieniu, że Premier nie może opierać swojej skargi kasacyjnej na naruszeniu art 49 Konstytytucji mówiącego o tajemnicy korespondencji, gdyż jednocześnie twierdzi, że całość tej korespondencji nie stanowi informacji publicznej. Sędzia sprawozdawca, Irena Kamińska wyjaśniła, że należy dokonać oceny, czy w treści żądanych informacji znajdują się takie, które można uznać za informacje o sprawach publicznych. Było to niemożliwe bez posiadania przez WSA w Warszawie treści żądanej korespondencji.

Poniżej przedstawiamy informację, która ukazała się przed rozprawą przed Naczelnym Sądem Administracyjnym. Wyrok zostanie szerzej omówiony po sporządzeniu uzasadnienia pisemnego.

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrzy w piątek 14 wrzesnia o godzinie 9.30 w sali B  skargę kasacyjną złożoną przez Prezesa Rady Ministrów na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 1 grudnia 2011 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej w zakresie korespondencji prowadzonej w okresie 17 maja – 4 lipca 2011 r. (czyli w momencie rządowych prac nad nowelizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej) przez wysokich urzędników Kancelarii Premiera.

W zaskarżonym przez Premiera wyroku, sąd stwierdził m.in, że „należy w pierwszej kolejności wskazać, że chodzi o wydruki z poczty elektronicznej „służbowej”, a nie prywatnej, za pomocą której na dzisiejszym etapie rozwoju technologicznego i popieranej przez władze cyfryzacji administracji, dokonywana jest wymiana opinii, stanowisk i ocen pomiędzy osobami pełniącymi funkcje publiczne. Nie ulega też wątpliwości, iż za jej pośrednictwem przekazywane były projekty, oceny i stanowiska odnoszące się do konkretnych zapisów ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw. Nie jest to wyłącznie, jak twierdzi organ, wymiana informacji o charakterze roboczym, przygotowawczym i przeznaczonych do użytku wewnętrznego.

Informacje tam zawarte stanowić mogą, o czym Sąd nie przesądza, element procesu legislacyjnego, którego przedmiotem była zmiana ustawy o dostępie do informacji publicznej. Powoływanie się przez organ w tym zakresie na orzecznictwo sądowe nie jest uzasadnione, gdyż wskazane orzeczenia dotyczą innych stanów faktycznych.”

W podobnej sprawie o sygnaturze I OSK 666/12 skład NSA (skład NSA (Irena Kamińska – sprawozdawca, Małgorzata Masternak – Kubiak – przewodniczący, Tomasz Zbrojewski).
orzekł, że korespondencja mailowa nie stanowi informacji publicznej uchylając niekorzystny dla premiera wyrok WSA w Warszawie z dnia 6 grudnia 2011 r.  Do tej pory nie ma sporządzonego uzasadnienia do tego wyroku, ale wywołuje on zdziwienie również tym, że na stronach Rządowego Centrum Legislacji znajdują częściowo się te same dokumenty, których zażądano w postaci wydruków poczty elektronicznej. Różnica polega na tym, że w tym wypadku przekazano je faxem.

Podczas posiedzenia w sprawie I OSK 1203/12 wrócimy do tego tematu i spróbujemy ustalić czy jednak ważniejsza jest treść dokumentów, a nie forma ich utrwalenia.

Mamy nadzieję odnaleźć również odpowiedź na wątpliwości Premiera czy udostępnienie korespondencji zawierającej informację publiczną (choć co do zasady twierdzi on, że była to w całości korespondencja prywatna) nie narusza tajemnicy korespondencji.

Zapowiada się ciekawa sprawa. Swoje stanowisko do sądu przesłał Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego, a Fundacja Court Watch Polska wyśle swoich przedstawicieli do obserwacji przebiegu rozprawy. Zachęcamy do uczestnictwa również naszych czytelników.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.