Logo Logo Menu
Zamknij

RPO zastanawia się nad przepisami znowelizowanej ustawy o dostępie do informacji publicznej

Przypominamy, że prosiliśmy o zwrócenie uwagi na następujące kwestie:

Treść tzw. poprawki Rockiego, które polega na wprowadzeniu do ustawy o dostępie do informacji publicznej ograniczeń w dostępie do dokumentacji związanej z zarządzaniem majątkiem publicznym pod pretekstem „ochrony naszego wspólnego majątku”, a de facto daje nieokreślonej grupie urzędników pełną dowolność w ograniczaniu informacji wedle uznania. Poprawka została skierowana do Trybunału Konstytucyjnego także przez Prezydenta RP, ale jedynie w zakresie trybu jej uchwalenia. Nawet jeśli Trybunał uzna jej uchwalenie za niekonstytucyjne, to nie będzie to prawdopodobnie wyrok w sprawie treści poprawki. Oznacza to poniekąd otwartą drogę do ponownego jej wprowadzenia przy innej okazji. 

Nierozróżnienie „rozpowszechniania” informacji od jej „ponownego wykorzystywania”. W znowelizowanej wersji ustawy wprowadza się przepisy, które nie pozwalają stwierdzić kiedy przyjęte procedury mają być stosowane (a powinny być stosowane tylko do ponownego wykorzystywania). Tym samym wartość jaką jest „swobodne rozpowszechnianie informacji”, wynikająca z artykułu 54 Konstytucji może być traktowana w praktyce jako podlegająca tym procedurom, choć nie powinna.  

Ostatnia kwestia dotyczy ujednolicenia procedury sądowniczej przy skarżeniu decyzji administracyjnych. Wszystkie skargi mają być od końca 2011 roku kierowane do sądów administracyjnych. Wcześniej część z nich szła do sądów powszechnych np. ograniczenia ze względu na prawo do prywatności czy tajemnicę przedsiębiorcy. Zmiana niepokoi. Powstają pytania czy tam, gdzie potrzebne jest rozważanie meritum sprawy, a nie wyłącznie zbadanie czy zachowane zostały procedury, nie nastąpi regres w stosunku do obecnych gwarancji. Sądy administracyjne nie mogąc powołać biegłych i przeprowadzić dowodów, nie będę w stanie sprawdzić czy ograniczenie było słuszne czy nie. 

Jak wynika z otrzymanego przez nas pisma:

Kwestia związana z nowelizacją ustawy o dostępie jest w chwili obecnej analizowana w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Obywatelskich w pierwszej kolejności dokona oceny wniosku skierowanego przez Prezydenta do Trybunału Konstytucyjnego, w tym przede wszystkim granic jego zaskarżenia. 

Dopiero w następnej kolejności Rzecznik Praw Obywatelskich podejmie decyzję jakie dalsze działania będzie podejmował w tej sprawie, w tym oceni również przedmiotową regulację pod kątem wystąpienia z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w zakresie meritum dokonanej zmiany ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.