Logo Logo Menu
Zamknij

Rzecznik Praw Obywatelskich Wygrywa z Prezesem NBP

We wtorek 26 stycznia 2016 r. Prezes Narodowego Banku Polskiego przegrał w sądzie sprawę o dostęp do informacji publicznej. Rzecznik Praw Obywatelskich pomógł obywatelowi i złożył skargę na prezesa NBP do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, a ten przychylił się wydając korzystny wyrok.

Sprawa dotyczyła wykazu osób, które uzyskały pozytywną lub negatywną opinię Prezesa Narodowego Banku Polskiego do pełnienia funkcji prezesa w bankach komercyjnych w latach 1989-1997. Obecnie Prezes NBP nie jest zobowiązany do wydawania takiej opinii.

Prezes NBP argumentował, że nie można w tym wypadku użyć przepisów ustawy o informacji publicznej, a aby takie dane można było udostępniać potrzebna jest zgoda kierownika zakładowego archiwum.
NBP powoływały się także na ochronę danych osobowych, prawo o Narodowym Zasobie Archiwalnym oraz niewskazanie przez wnioskodawcę w jakim celu pyta o takie opinie.

Na prośbę obywatela Rzecznik zajął się sprawą i najpierw wystosował apel do Prezesa NBP o zaprzestanie łamania konstytucyjnego prawa do informacji. W odpowiedzi NBP oznajmił, że „różnica stanowisk może być rozstrzygnięta w ramach procedury sądowoadministracyjnej”.

O ile inny tryb dostępu dotyczy narodowych zasobów archiwalnych, o tyle nie dotyczy to archiwów zakładowych, co potwierdzają liczne wyroki sądów administracyjnych. Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku I OSK 504/15 podkreślił, że ograniczenie prawa do informacji nie można następować ze względu na sposób przechowywania i gromadzenia informacji.

Dokumenty i orzecznictwo:
Skarga Rzecznika Praw Obywatelskich na Prezesa NBP – PDF – sygnatura sprawy II SAB/Wa 896/15.

Prawomocne wyroki dotyczące archiwów zakładowych:
WSA Kraków : II SAB/Kr 224/14II SAB/Kr 127/14SAB/Kr 231/14 (Szpital skarży NFZ),  II SAB/Kr 315/14.
WSA Poznań: IV SA/Po 320/14.

Zobacz także wyrok NSA I OSK 1543/14: „Przepisy odrębne muszą być ukształtowane w sposób ścisły i wyłączają stosowanie u.d.i.p. tylko, gdy zapewniają realny dostęp do informacji publicznej”.

Artykuł Ewy Ivanovej w Dzienniku Gazecie Prawnej z 24 września zapowiadający sprawę sądową: „RPO skarży bezczynność szefa banku centralnego„.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.