Logo Logo Menu
Zamknij

Tajemnice szczecińskiej spółki

Do Zakładu Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinie złożone zostały wnioski o informacje dotyczące m.in: delegacji prezesa, pełnego raportu z kontroli w spółce, umowy zawartej przez spółkę. Czy spółka udostępniła te informacje?

Zakład Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Szczecinie nie odpowiedział na wnioski o informacje

Spółka jest nam znana, ponieważ członkini Sieci Watchdog, Dorota Markiewicz, monitorowała ją w 2015 r. w ramach Monitoringu Spółek Komunalnych (raport z monitoringu). Mimo że monitoring się zakończył, wciąż przyglądamy się spółce. Zresztą nie tylko my, jej działalność budzi społeczne zainteresowanie, głównie za sprawą kontrowersyjnego odwołania dyrektora i jego dalszej pracy w spółce. Chcemy, aby dyskusja opierała się na faktach. Pytamy więc o informacje i dokumenty.

Delegacje prezesa – czy jawne?

Jeden ze złożonych przez nas wniosków dotyczył ujawnienia dokumentów potwierdzających delegacje Prezesa Zarządu ZWiK oraz osób mu towarzyszących w okresie od początku 2010 r. do dnia złożenia wniosku (2 sierpnia 2016 r.), a także wykazu delegacji Prezesa Zarządu ZWiK-u oraz osób mu towarzyszących we wskazanym okresie.

W odpowiedzi na wniosek spółka poinformowała, że pytamy o kwestie bieżące działalności ZWiK-u, a nie zagadnienia stanowiące sprawę publiczną, a poza tym ona nie jest przecież podmiotem wchodzącym w skład sektora finansów publicznych. Zatem wnioskowane dane według ZWiK nie stanowią informacji publicznej. Na stronie spółki można przeczytać, że korzysta ona ze  środków finansowych za pośrednictwem instytucji wdrażających, dysponentów środków unijnych, tj.: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Na koniec ZWiK stwierdził, iż treść wniosku nie pozwala na jednoznaczne ustalenie zakresu wnioskowanych informacji, mimo że wskazaliśmy jego przedmiot oraz okres, o który nam chodzi  (od początku 2010 roku do dnia złożenia naszego wniosku).

Radny pyta o delegacje, koszty i wydatki ze służbowych kart płatniczych

Szczeciński radny – Wojciech Dorżynkiewicz – złożył wniosek o informację, w którym także zapytał o delegacje prezesa ZWiK-u. Jednak wniosek sformułował nieco inaczej niż my, bowiem zapytał o wykaz wszystkich podróży i delegacji prezesa spółki– Beniamina Chochulskiego, terminy tych wyjazdów, cel podróży, koszty wyjazdu oraz informacji o tym, kto był płatnikiem.

Ponadto radny Dorżynkiewicz chciał wiedzieć:

  • -czy prezes ZWiK-u, Beniamin Chochulski, podróżował do Kataru, Chin lub Kamerunu (jeśli tak, to wniósł o podanie terminów tych podróży, celu wyjazdu oraz informacji o tym kto był pokrywał koszty związane z wyjazdem),
  • -czy prezes ZWiK-u odbywał podróże zagraniczne lub krajowe, za które musiał później zwracać pieniądze spółce,
  • – czy pracownicy mają służbowe karty płatnicze, a jeśli mają, prosi o przesłanie zestawienia transakcji dokonanych tymi kartami w ostatnich pięciu latach.

Spółka odpowiedziała krótko:

wnioskowane przez Pana informacje dotyczą kwestii bieżącej działalności Spółki, a nie zagadnień stanowiących sprawę publiczną, w tym zwłaszcza wydatków publicznych.

ZWiK Spółka z o.o. w Szczecinie nie jest podmiotem wchodzącym w skład sektora finansów publicznych (art.9 pkt.14 ustawy z dnia 27.08.2009r. o finansach publicznych). Tym samym wnioskowane dane nie stanowią informacji publicznych

Pomogliśmy w przygotowaniu skargi na bezczynność. Gdy sprawa trafi do sądu – zgłosimy swój udział w postępowaniu jako organizacja społeczna.

Pełny raport z kontroli

Drugi ze złożonych przez stowarzyszenie wniosków dotyczył pełnego raportu z kontroli, przeprowadzonej w 2016 r. w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji na zlecenie rady nadzorczej oraz przesłanie skanu tego dokumentu. Działania kontrolne dotyczyły m.in.: rozliczania delegacji służbowych, korzystania ze służbowych kart płatniczych, zawierania umów z pracownikami oraz zakresu wydawanych pełnomocnictw i upoważnień.

ZWiK odesłał nas do swojej strony internetowej, na której w Biuletynie Informacji Publicznej wprawdzie znajduje się dokument pod nazwą „Raport z kontroli”, ale wiele informacji w nim zakryto. Na przykład została ukryta tożsamość pracowników Spółki – ich imiona i nazwiska zostały z dokumentu usunięte. Co ciekawe, nazwiska te zostały pominięte bez rozważenia, czy pracownicy pełnią funkcję publiczną, czy też nie. Wśród usuniętych imion i nazwisk znalazło się także nazwisko Prezesa ZWiK, który nie może zasłaniać się ochroną prywatności, ponieważ pełni funkcję publiczną.

zwik_zanonimizowany-prezes

Fragment Sprawozdania z kontroli

Organ mógłby wprawdzie odesłać wnioskodawcę do Biuletynu Informacji Publicznej, lecz tylko wtedy, gdy żądana informacja faktycznie się tam znajduje oraz w pełni i dokładnie odpowiada na zadane pytanie. Podobne stanowisko przedstawił w wyroku z 3 stycznia 2013 roku NSA, stwierdzając:

(…) wskazanie podmiotowi żądającemu udzielenia informacji publicznej BIP nie zawsze wyłącza obowiązek udzielenia informacji na wniosek. Odesłanie do BIP zwalnia podmiot zobowiązany z udostępnienia informacji na wniosek, tylko wówczas gdy informacje tam zawarte odnoszą się bezpośrednio i konkretnie do meritum żądania, a zatem zwierają dane istotne z punktu widzenia pytającego, a ich uzyskanie nie wymaga przedsięwzięcia dodatkowych czynności (wyroki NSA z dnia 18 sierpnia 2010 r. sygn. I OSK 844/10 i z dnia 21 czerwca 2012 r. sygn. akt I OSK 770/12 oraz wyrok WSA w Białymstoku z dnia 27 marca 2008 r. sygn. II SAB/7/09)

– wyrok NSA z 3 stycznia 2013 r., sygn. akt I OSK 2244/12

Umowa partnerska na PEKAO Open

Dorota Markiewicz – członkini naszego Stowarzyszenia, która zajmowała się w ramach ogólnopolskiego monitoringu spółek komunalnych kontrolą ZWiK-u, zawnioskowała do Spółki o udostępnienie umowy na usługi podczas Turnieju PEKAO Szczecin Open 2016. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. tradycyjnie odpowiedział, iż treść umowy nie stanowi informacji publicznej, ale dodatkowo zasłonił się jeszcze tajemnicą przedsiębiorstwa. Ponadto według Spółki wnioskowana umowa jest umową handlową o świadczenie usług promocyjnych i zawiera klauzulę poufności. Spółka, zamiast wystosować swoją odpowiedź w formie decyzji odmownej, odpowiedziała zwykłym pismem przesłanym drogą mailową. ZWiK w swojej odpowiedzi ponownie odesłał do swojej strony internetowej, na której – jak sprawdziliśmy – znajduje się jedynie wykaz umów zawartych przez Spółkę. Nasza członkini wystosowała do Spółki pismo, w którym wezwała do ponownego rozpatrzenia jej wniosku, jednocześnie argumentując, iż wnioskowana informacja jest informacją podlegającą udostępnieniu. Spółka jednak odpowiedziała krótko, nie wdając się w polemikę –

zwik_podtrzymuja-stanowisko

We wszystkich opisanych powyżej sprawach zostały skierowane skargi na bezczynność ZWiK. Czekamy na ich rozpatrzenie.

* Daria Rypuła – studentka prawa na Uniwersytecie Szczecińskim, praktykantka Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Do tej pory Daria pomagała w przygotowaniu skarg na bezczynność ministra zdrowia, ministra sprawiedliwości (księgi wejść/wyjść, kalendarze spotkań, rejestry umów) oraz skarg na bezczynność prezydentów miast w monitoringu nagrodowym.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.