Logo Logo Menu
Zamknij

Wykształcenie urzędników jest jawne

W marcu br. lokalny dziennikarz z powiatu Jasielskiego wystąpił do pobliskiego Urzędu Gminy w Jedliczu z wnioskiem o udostępnienie informacji o wykształceniu pracowników Urzędu. Urząd najpierw zwlekał miesiąc z rozpatrzeniem wniosku, a następnie uznał, że ma do czynienia z informacją przetworzoną i w związku z tym wezwał wnioskodawcę do wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego.

W odpowiedzi wnioskodawca, zdziwiony tak długim okresem oczekiwania na odpowiedź, wezwał Organ jedynie do jak najszybszego wydania decyzji.

Wtedy Burmistrz Gminy Jedlicze wydał decyzję odmawiającą udostępnienia informacji publicznej. Wskazał w niej, że informacja o wykształceniu pracowników jest informacją przetworzoną, wymagającą wykazania interesu publicznego, a ponieważ wnioskodawca go nie wykazał, należało odmówić udostępnienia informacji.

Wnioskodawca zwrócił się do Sieci Obywatelskiej o pomoc w napisaniu odwołania. W przygotowanym projekcie podkreśliliśmy, że realizacja wniosku nie wymaga przetworzenia informacji, a jedynie dokonania czynności technicznych, takich jak odszukanie danych o wykształceniu pracowników Urzędu, a następnie sporządzenie listy z imiona i nazwiskami oraz wykształceniem.

Urząd właściwie nie uzasadnił, dlaczego jego zdaniem wnioskowana informacja stanowi informację przetworzoną, nie wskazał też, jakie czynności są konieczne w sprawie, jedynie lakonicznie stwierdził, że jest to informacja o charakterze przetworzonym.

SKO po stronie wnioskodawcy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w całości uchyliło przedmiotową decyzję. Należy podkreślić, iż Kolegium nie miało wątpliwości, że informacja o wykształceniu pracowników jest informacją publiczną. Pogląd ten jest zbieżny z wcześniej wyrażonym przez Sądy Administracyjne, m.in. NSA w wyroku z 28 stycznia 2015 r. sygn. akt I OSK 634/14 , wyrok WSA w Warszawie z lipca 2014 r. sygn. akt II SAB/Wa 249/14, w którym Sąd stwierdził, iż: Dane o posiadanym wykształceniu są więc niewątpliwie związane z zajmowanym stanowiskiem oraz przypisanymi do niego kompetencjami decyzyjnymi. Z tego względu informacje te odnoszą się wprost do sfery działalności organu, co rzutuje na ocenę, że posiadają charakter publiczny. W oparciu o powyższe stwierdzić należy, że, co do zasady, informacje o wykształceniu, tj. m.in. ukończonym kierunku studiów przez dyrektorów wydziałów urzędu wojewódzkiego stanowią informację publiczną.

Kolegium stwierdziło przy tym, że uzasadnienie urzędu było tak nikłe, że na jego podstawie nie da się jednoznacznie przesądzić charakteru wnioskowanych informacji. Wskazało jednocześnie, iż Burmistrz powinien posiadać informacje o wykształceniu pracowników. Zatem ich udostępnienie sprowadza się do przeanalizowania akt osobowych pracowników oraz przeniesienia technicznego tych danych. SKO uznało, że w tym przypadku nie mamy do czynienia z informacją przetworzoną, a informacją publiczną prostą.

Jak poinformował nas wnioskodawca, informacja została mu udostępniona. Gratulujemy!

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.