Logo Logo Menu
Zamknij

Założenia MSWiA do nowelizacji udip w zakresie ponownego wykorzystania informacji publicznej

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opublikowało na stronach BIP zaktualizowane założenia do projektu ustawy o dostępnie do informacji publicznej, uwzględniające przepisy dotyczące ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

Aktualny projekt założeń z 28 czerwca 2010 r. został udostępniony 12 lipca br. w dziale „Projekty aktów prawnych 2009” wraz z wcześniejszym projektem założeń z 2009 r., który dotyczył nowej, odrębnej ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

Warto przedstawić pewną łamigłówkę, którą przygotowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji umieszczając na stronach BIP „ Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw”. Założenia stanowią projekt z dnia 28 czerwca 2010, ale zostały umieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej 12 lipca 2010 w dziale „Prawo 2009” pod datą 25 września 2009 jako Nowa wersja projektu założeń stanowiący przebudowę wcześniejszego projektu założeń do projektu ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.

Podczas prac w 2009 roku zgłoszonych zostało szereg uwag zarówno ze strony przedstawicieli innych resortów, jak i strony pozarządowej. Przedstawione uwagi znajdują się na stronie BIP MSWiA.  W wyniku zastrzeżeń, czy konieczne jest formułowanie nowej ustawy dotyczącej tylko ponownego wykorzystania informacji, obecny projekt ma na celu uzupełnienie ustawy o dostępie do informacji publicznej o zagadnienia re-use. Z naszego punktu widzenia trudno jest usprawiedliwić umieszczanie projektu założeń ustawy o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej w dziale dotyczącym tworzenia zupełnie innego aktu prawnego, którego realizacja została przerwana.

To, że omawiany dokument stanowi projekt założeń, wynika tylko z informacji na podstronie BIP z 2009 r..

Zgodnie z treścią § 6 Uchwały nr 49 Regulamin pracy Rady Ministrów projekt założeń do projektu ustawy i założenia do projektu ustawy to dwa różne dokumenty. Pierwszy jest opracowywany przez właściwego ministra, a drugi powstaje w momencie przyjęcia projektu założeń przez Radę Ministrów, celem przekazania dokumentu do Rządowego Centrum Legislacji, które na podstawie przyjętych założeń opracowuje projekt ustawy. To może nieduży problem, bo biorąc powyższe pod uwagę, łatwo jest wydedukować, że prezentowany dokument stanowi projekt założeń do projektu ustawy, ale warto zwrócić uwagę na nieprecyzyjne – szczególnie w kontekście problemów z właściwym umieszczeniem projektu założeń na stronach BIP – sformułowanie, które może rodzić pytanie, co tak naprawdę będzie podlegać konsultacjom.
Przy okazji jesteśmy zmuszeni zauważyć, że MSWiA nie wywiązało się w terminie z udostępnienia informacji publicznej w postaci  treści aktualnie opracowywanych założeń do nowelizacji ustawy o dostępie do informacji z 6 września 2001 lub projektu nowelizacji niniejszej ustawy. Wniosek dostarczony został w dniu 18 czerwca br, a w dniu 1 lipca (na dzień przed upływem terminu) otrzymaliśmy telefoniczne potwierdzenie, że wniosek znajduje się w biurze Dyrektora Departamentu Informatyzacji MSWiA. Brak odpowiedzi zinterpretowaliśmy między innymi jako brak istnienia żądanego dokumentu. Tym bardziej nasze zdziwienie wywołał fakt, że już 28 czerwca projekt założeń został opracowany, a mimo to nasz wniosek nie doczekał się odpowiedzi. Dlatego w dniu  5 lipca przesłaliśmy za pośrednictwem MSWiA skargę na bezczynność w zakresie nieudostępnienia informacji publicznej.

Tekst obecnie jest już znany, a Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej rozpoczęło przygotowanie opinii na jego temat. Na adres dip@lgo.pl prosimy przesyłać do nas swoje sugestie, które będziemy brali pod uwagę tworząc stanowisko odnośnie proponowanych rozwiązań.

W najbliższym czasie SLLGO (Sieć Obywatelska Watchdog Polska) opublikuje swoje stanowisko odnośnie założeń.
Zespół PC DIP

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.