Logo Logo Menu
Zamknij

Czy Prokurator Generalny będzie musiał ujawnić imiona i nazwiska w rejestrach umów?

Prokurator Generalny udostępnił rejestry umów bez imion i nazwisk. 3 grudnia 2014 r. WSA w Warszawie będzie rozpatrywał skargę w tej sprawie.

Prokurator Generalny udostępnił rejestry umów bez imion i nazwisk. 3 grudnia 2014 r. WSA w Warszawie będzie rozpatrywał skargę w tej sprawie.

Grafika Prokuratury GeneralnejWnioskiem z 17 czerwca 2014 r. zwróciliśmy się do Prokuratora Generalnego o udostępnienie rejestrów umów:

Wnosimy o udostępnienie:

– zestawienia, rejestru umów zawieranych Prokuraturę Generalną, który zawiera informacje o stronie umowy, przedmiocie umowy, kwocie zapłaty, dacie zawarcia za lata: 2011, 2012, 2013, 2014 do czasu wykonania wniosku.

Wnioskowane informacje w postaci elektronicznej prosimy przesłać na adres tego maila.

Zostały nam udostępnione rejestry umów:

Rejestry nie zawierały imion i nazwisk w przypadku osób, które nie pełnią funkcji publicznych. Dlatego też skierowaliśmy do Prokuratora Generalnego wezwanie do udostępnienia brakujących imion i nazwisk.

Pismo Stowarzyszenia z 24 czerwca 2014 r.

W odpowiedzi na wezwanie Prokurator Generalny pismem z 10 lipca 2014 r. stwierdził, że udostępnione rejestry zostały poddane anonimizacji i nie ma potrzeby wydania decyzji administracyjnej w tym zakresie.

23 lipca 2014 r. skierowaliśmy do WSA w Warszawie skargę na bezczynność.

Rozprawa została wyznaczona na 3 grudnia 2014 r., godz. 13:40, s. F.

Pobierz odpowiedź na skargę.

__________________

Wyrokiem z  3 grudnia 2014 r., sygn. akt II SAB/Wa 545/14 WSA w Warszawie uwzględnił skargę na bezczynność Prokuratora Generalnego.

Wyrok w bazie orzeczeń NSA.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.