Logo Logo Menu
Zamknij

Glosa aprobująca do wyroku Sądu Najwyższego z 8 listopada 2012 r., sygn. akt I CSK 190/12

Polecamy analizę wyroku Sądu Najwyższego dokonaną przez S. Gajewskiego i A. Jakubowskiego w „Glosa do wyroku SN z dnia 8 listopada 2012 r., I CSK 190/12”, która została opublikowana w numerze 2013/9/84-90 Samorządu Terytorialnego, wydawanego przez Wolters Kluwer

Autorzy szczegółowo omawiają kwestię ochrony danych osobowych w umowach cywilno- prawnych wskazując na końcu:

Komentowany wyrok uświadamia przy tym każdemu, kto zawiera umowę z jednostką sfery publicznej, że w ten sposób godzi się na upublicznienie danych o sobie, jako – oczywiście wyłącznie w kontekście tej umowy – stanowiących informację publiczną. Przeciwdziała on zatem obchodzeniu reżimu ustawy o dostępie do informacji publicznej i ustawy o finansach publicznych w drodze prywatyzacji zadań publicznych przez ich transferowanie umowami poza daną jednostkę. Kończąc, warto zauważyć – za Sądem Okręgowym – że odmienne rozstrzygnięcie SN godziłoby w transparentność działania władzy i sens jej kontroli obywatelskiej, sprzyjając zarazem negatywnym zjawiskom społecznym, takim jak nepotyzm. Glosowany judykat może odegrać w tym względzie istotną rolę. Wyposaża on bowiem obywateli w narzędzie do odkrywania podobnych patologii życia publicznego.

Treść glosy można pobrać poniżej:

S. Gajewski i A. Jakubowski „Glosa do wyroku SN z dnia 8 listopada 2012 r., I CSK 190/12”

Samorząd Terytorialny numer 2013/9/84-90, Wolters Kluwer.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.