Logo Logo Menu
Zamknij

Już chyba nikt nie wie kto i co chce zmienić w ustawie o dostępie do informacji publicznej

Wczoraj odbyło się kolejne spotkanie z Ministrem Michałem Bonim, na które zapraszani są przedstawiciele organizacji pozarządowych – tylko nie ma oficjalnych zaproszeń, informacji, czy stenogramów z tych spotkań. Po wczorajszym spotkaniu zaproponowano (już wcześniej sygnalizowane) zmiany dotyczące bezwarunkowego udostępniania informacji publicznej – szczegóły znajdują się w tym pliku – plik MS WORD. Zmiany te proponuje Igor Ostrowski, który jest członkiem  Zespołu doradców strategicznych premiera Donalda Tuska.

Przypominamy kolejny raz, że 17 maja 2011 r. zatwierdzone zostały założenia do ustawy, które są podstawą do stworzenia przepisów projektu ustawy. W założeniach tych czytamy:

Jednocześnie projektodawca nie widzi możliwości wprowadzenia jako wyłącznej reguły bezwarunkowego ponownego korzystania z informacji publicznej. Nawet w przypadku informacji nie chronionych przepisami prawa własności intelektualnej, warunki stają się potrzebne ze względu na potencjalną odpowiedzialność podmiotu publicznego (choćby związaną z jakością danych) oraz ochronę nabywców produktów opartych na przekazanej do wykorzystywania informacji publicznej (…).

Jak wykazuje praktyka innych państw Unii Europejskiej podmioty zobowiązane często wyłączają, w treści warunków przekazania, swoją odpowiedzialność z tego tytułu, szczególnie w wypadkach nieodpłatnego przekazywania informacji publicznej. Interes podmiotu zobowiązanego, a także i interes publiczny, wymaga również określenia sposobu wskazywania źródła informacji publicznej, tak aby nie był on mylący dla nabywców produktów o wartości dodanej (np. poprzez używanie oznaczeń identyfikujących dany organ administracji jako źródło informacji w sytuacji, gdy pierwotna treść informacji publicznej została zmieniona). Z tych samych przyczyn na podmiot pozyskujący informacje publiczne nakładane są obowiązki dotyczące określania ich aktualności.
Podsumowując, potrzeba wprowadzania warunków przez podmiot zobowiązany aktualizuje się nie tylko w sytuacji przekazywania informacji publicznych chronionych prawami własności intelektualnej, ale również w innych jeszcze sytuacjach, gdy wymaga tego ochrona interesu podmiotu zobowiązanego, czy interesu publicznego. Dotyczy to również sytuacji nieodpłatnego przekazywania informacji publicznej, ww. zagrożenia pozostają bowiem aktualne również i w takim przypadku.

Pracujące nad nowelizacją MSWiA odrzuciło już w 2010 r. propozycję bezwarunkowego udostępniania informacji publicznej, co obrazuje w/w treść założeń do ustawy. A teraz odrzucono prawie 3 letnie prace MSWiA nad tym rozwiązaniem (kalendarium prac można przeczytać tutaj). Nasze Stowarzyszenie uczestniczyło w spotkaniach na początku prac  nad nowelizacją podczas, których omawiany był ten temat i stanowisko MSWiA było jednoznaczne – nie dla bezwarunkowego udostępniania do ponownego wykorzystania.

W zasadzie nie wiadomo kto i w jakim trybie pracuje nad nowelizacją dlatego też złożyliśmy dwa wnioski o udostępnienie informacji publicznej.

Wniosek do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Wniosek do Prezesa Rady Ministrów

Porządkując wszystkie propozycje zmian wprowadziliśmy je do ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Tekst ustawy z propozycjami można zobaczyć tutaj.

Dokumenty źródłowe zawierające poszczególne propozycje:

Założenia przyjęte przez Rząd

Projekt przygotowany przez MSWiA

Projekt zmian przesłanych przez Witolda Przeciechowskiego, Asystenta Politycznego Ministra-członka Rady Ministrów

Projekt zmian przesłanych przez Igora Ostrowskiego, członka Zespołu doradców strategicznych premiera Donalda Tuska

_________________________

O ostatnim pomyśle na zmiany w serwisie Vagla.pl O tym, że każdy zna swoją rolę

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.