Logo Logo Menu
Zamknij

Kontrolujemy Ruch Kontroli Władzy

Postanowiliśmy przyjrzeć się bliżej kwestii przyznania środków publicznych i ich wydatkowania przez Ruch Kontroli Wyborów – Ruch Kontroli Władzy*. Środki te pochodziły z konkursu Ministra Spraw Zagranicznych „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2016-2018”. Sprawdziliśmy, czy stowarzyszenie, które w założeniu ma pełnić funkcje kontrolne, samo poddaje się społecznej kontroli.

 Aby dowiedzieć się więcej o działaniach RKW, złożyliśmy wnioski o udostępnienie informacji publicznej poprzez ujawnienie dokumentów złożonych przez stowarzyszenie w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych oraz informacji odnośnie projektów, które Ruch realizował w latach 2013-2015 wraz z podaniem ich tytułu oraz źródła dofinansowania. Zakres wniosku wynika z tego, że jednym z wymogów ministerialnego konkursu (o konkursie )  było „udokumentowane doświadczenie w realizacji w latach 2013-2015 co najmniej 5 projektów” poświęconym wskazanym w konkursie tematom.

Działalność RKW podlega jawności w takim zakresie, w jakim organizacja wykorzystuje środki publiczne i wykonuje zadania władzy publicznej, co wynika z art. 61 ust. 1 zdanie drugie Konstytucji RP oraz art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Projekt widmo

Na początku Ruch Kontroli Wyborów zażądał podania konkretnych artykułów z ustawy o dostępie do informacji publicznej, z których wynika ich obowiązek udzielenia informacji. W odpowiedzi przeczytaliśmy:

 Szanowni Państwo

Proszę wszelkie pytania – zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej – kierować do MSZ.

Przy okazji uprzejmie proszę o wskazanie konkretnych postanowień ustawy (na przykład artykuły, punkty tej ustawy), które – według Państwa – nakładają na stowarzyszenia obowiązek stosowania się do w/w ustawy.

Serdecznie pozdrawiamy

Gdy wskazaliśmy na art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, uzyskaliśmy odpowiedź:

(…)informujemy, że w wyniku niedopatrzenia z naszej strony w trakcie składania do Ministerstwa Spraw Zagranicznych dokumentów, w ramach konkursu na realizację zadania publicznego „Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej 2016-2018”do MSZ, nie sporządzono dla Stowarzyszenia ich kopii. Tak więc Stowarzyszenie obecnie nie dysponuje ani oryginałami dokumentów ani ich kopiami.

Realizowane projektu

Co do informacji o realizowanych projektach wydłużono termin do wykonania wniosku. Brak możliwości udostępnienia w terminie informacji argumentowano „powodami wakacyjnymi” i problemami technicznymi. Stowarzyszenie RKW wskazało zatem inny termin (do 10 września 2016 r.), w którym udostępni te informacje. Ostatecznie Ruch Kontroli Wyborów odpowiedział na zadane pytania 9 września, wskazując nazwy realizowanych przez nich projektów i zaznaczył, że żaden z nich nie był finansowany ze środków publicznych.

Umowy zawarte w ramach projektu oraz informacje o wydatkach

Sieć Obywatelska Watchdog Polska ponownie skierowała wniosek do Ruchu Kontroli Wyborów o udostępnienie skanów umów na realizację Regionalnych Ośrodków Debat Międzynarodowych, treści wniosków na podstawie których Stowarzyszenie zostało wybrane do realizacji tego projektu przez MSZ, a także informacji o wydatkach w ramach realizacji Regionalnych Ośrodków Debat Międzynarodowych.

Ruch Kontroli Wyborów w ogóle nie odpowiedział na ten wniosek, choć, realizując projekt ze środków publicznych, ma taki obowiązek.

Dlatego Stowarzyszenie postanowiło złożyć do Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście-Północ zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa z powodu nieudostępnienia przez RKW żądanej informacji publicznej, do której udostępnienia był zobowiązany, czyli popełnienia określonego w art. 23 ustawy o dostępie do informacji publicznej przestępstwa. Stowarzyszenie zawnioskowało także o powołanie jako świadków jednego z pracowników Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Szczecinie, koordynatora Ruchu Kontroli Wyborów w powiecie szczecińskim oraz prezesa Ruchu Kontroli Wyborów na okoliczność wiedzy, dlaczego nie udzielono odpowiedzi na złożony wniosek, mimo ciążącego obowiązku odpowiedzi. Czekamy na zajęcie się sprawą przez prokuraturę.

*STOWARZYSZENIE RKW – RUCH KONTROLI WYBORÓW – RUCH KONTROLI WŁADZY zostało wpisane do rejestru KRS do rejestru stowarzyszeń 7 grudnia 2015 r.

 

** Daria Rypuła – studentka prawa na Uniwersytecie Szczecińskim, praktykantka Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Do tej pory Daria pomagała w przygotowaniu skarg na bezczynność ministra zdrowia, ministra sprawiedliwości (księgi wejść/wyjść, kalendarze spotkań, rejestry umów) oraz skarg na bezczynność prezydentów miast w monitoringu nagrodowym.

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.