Logo Logo Menu
Zamknij

Nieletni ma prawo pytać – dalszy ciąg sprawy Tymona Radzika

Rzecznik Spraw Obywatelskich składa skargę na decyzję WSA uniemożliwiającą składanie wniosków o informację publiczną małoletnim.

Tymon Radzik

O sprawie Tymona Radzika pisaliśmy już dwukrotnie (najpierw  z okazji przystąpienia do sprawy, a potem przy okazji orzeczenia). Chciał on dowiedzieć się od Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK), na jakiej zasadzie przyznała dany adres internetowy pewnej spółce.

NASK zwróciła się do wnioskodawcy z wezwaniem do złożenia oświadczenia o ukończeniu 18. roku życia, a wobec braku takowego (p. Radzik odpowiedział, że jest niepełnoletni, a takie wezwanie jest bezzasadne, bo prawo do informacji przysługuje każdemu) nie udzielił danej informacji. 19 lutego 2016 roku p. Radzik złożył skargę na bezczynność. Stowarzyszenie Sieć Obywatelska Watchdog Polska przystąpiło do postępowania, także Rzecznik Prawo Obywatelskich zgłosił swój udział w postępowaniu.

Niestety skład orzekający w postanowieniu z 7 lipca 2016 roku (II SAB/Wa 155/16) odrzucił skargę, uzasadniając to właśnie wiekiem (a zatem nieposiadaniem pełnej zdolności do czynności prawnych) wnioskodawcy:

W ocenie Sądu ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 ze zm.), na podstawie której T. R. wniósł do organu wniosek o udostępnienie informacji publicznej i zarzuca organowi przed Sądem bezczynność w przedmiocie rozpoznania tego wniosku, nie jest regulacją, która przewiduje samodzielne działanie osób nieposiadających pełnej zdolności do czynności prawnych.

Wyrok rozczarowuje, szczególnie w kontekście tego, co znaczy dla wszelkiej aktywności młodzieży w życiu publicznym – jak słusznie podnosił sam Tymon Radzik w swojej skardze: jak np. mają działać młodzieżowe rady gmin (i wszelkie inne, podobne ciała), skoro nie mają możliwości uzyskiwania informacji publicznej?

Rzecznik Praw Obywatelskich nie zgodził się z argumentacją sądu i składa skargę kasacyjną, w której argumentuje, że brak jest podstaw do uznania, że prawo do informacji publicznej jest ograniczone tylko do osób pełnoletnich, zaś odformalizowana, „luźna” forma wniosku zdaje się wskazywać na coś wręcz odwrotnego:

(…)zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich, za czynność, którą osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnych może dokonywać samodzielnie, uznać należy także występowanie z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej, z uwagi na brak ustawowego wymagania od wnioskodawcy spełnienia jakichkolwiek przesłanek, również co do jego wieku.

Ze projektem skargi można zapoznać się na stronie Rzecznika.

Liczymy na to, że Naczelny Sąd Administracyjny podzieli argumentację zawartą w skardze kasacyjną i uchyli zaskarżony wyrok. Będziemy informować o rozwoju sprawy.

 

 

* Szymon Dubiel jestem praktykantem Sieci Obywatelskiej Watchdog Polska. Na co dzień studiuje prawo i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych, a w wolnym czasie czyta książki – najchętniej te fatalnie napisane – i ogląda gangsterskie filmy z Robertem De Niro.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.