Logo Logo Menu
Zamknij

Nowa światowa kampania przeciw tajności zamówień rządowych

Madryt, czwartek 27 lutego 2014 roku. – Dziś uruchamiamy nową kampanię – Stop Tajnym Umowom, w ramach której wzywamy światowych liderów do zaprzestania ukrywania informacji o umowach, zawieranych ze środków publicznych. Kampanię koordynuje Open Knowledge Foundation, a wspierana jest przez Access Info Europe wraz z Global Witness, Integrity Action, International Budget Partnership, Sunlight Foundation i Transparency International.

Potrzeba otwartości i przejrzystości w procesie zawierania umów jest coraz częściej dyskutowana w ostatnich latach. Wartość kontraktów rządowych na poziomie globalnym wyceniana jest na 9,5 tryliona dolarów [1]. Tymczasem nawet w krajach, gdzie prawo dotyczące przejrzystości jest bardzo rozwinięte, w zakresie zawierania umów jest często nieprzejrzyste i nie daje możliwości rozliczania rządzących. Tylko w Afryce i Unii Europejskiej szacuje się, że straty z powodu korupcji i nieprawidłowości w zarządzaniu wynoszą 150 bilionów dolarów [2]

Kampania zmierza do zobowiązania liderów rządowych do zwiększenia przejrzystości i rozliczalności zawieranych przez nich umów. Zdobyła już poparcie od Węgier po Nepal i Południowy Sudan i będzie adresowana do rządów zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Jej celem jest wprowadzenie reform.

Rufus Pollock, fundator Open Knowledge Foundation powiedział:

Co roku miliony dolarów ze środków publicznych są marnowane z powodu defraudacji, korupcji i płacenia zleceniobiorcom, którzy nie dostarczają zamówień. Jawność kluczowych informacji dotyczących procesu zawierania umów jest bardzo potrzebna. Pozwala na rozliczanie rządzących i nabycie pewności, że pieniądze publiczne zostały użyte na rzecz dobra wspólnego.

Jako że korupcja i nepotyzm, zdaniem Access Info, zdarzają się już na etapie planowania zamówień publicznych, konieczne jest precyzyjne zdefiniowanie standardów minimalnych informacji, jakie rząd powinien ujawnić w całym procesu zamawiania. Istotne jest, aby obywatele i obywatelki mieli dostęp i możliwość uczestniczenia w procesie oceny wydatkowania środków, tak by jasne było, że wydatki są zgodne z interesem publicznym. Więcej można przeczytać tutaj: procurement transparency w ramach Open Government Standards.

Helen Darbishire, dyrektorka Wykonawcza w Access Info Europe, powiedziała:

Jawność w zamówieniach publicznych, od momentu pojawienia się koncepcji do oceny, jest kluczowa dla walki z korupcją, równego dostępu przedsiębiorców do zamówień publicznych i nadzoru społecznego.

Gavin Hayman, dyrektor wykonawczy w Global Witness powiedział:

Jeden zestaw tajnych ustaleń, podpisanych przez kongijski rząd z podejrzanymi firmami, może kosztować nawet dwa razy tyle, ile wynoszą roczne wydatki na zdrowie i edukację w tym kraju. Niejawność informacji dotyczącej tego, jak kontrakty są zawierane i na jakich warunkach, okrada obywateli z wiedzy o tym, kto dostał zlecenie, jak wygrał i czy to był dobry interes dla kraju.

Rueben Lifuka, członek Zarządu Transparency International, powiedział:

Niejawne umowy nigdy nie są w interesie publicznym i służą wyłącznie jako środek zaspokojenia egoistycznych interesów pojedynczych osób. Udostępnianie odpowiednich informacji na temat umów, zarówno jednostkom rządowym, jak i parlamentarzystom oraz społeczeństwu przyczynia się do bardziej stabilnego klimatu dla inwestycji, wzmacnia dobre rządzenia i rządy prawa.

Osoby, które popierają cele kampanii, mogą podpisać petycję na StopSecretContracts.org. Organizacje. Wszyscy chcący wesprzeć kampanię proszone są o kontakt Open Knowledge Foundation – contact@stopsecretcontracts.org.

Więcej informacji
Theodora Middleton, Open Knowledge Foundation theodora.middleton@okfn.org
Helen Darbishire, Access Info Europe helen@access-info.org

[1] Source: Open Contracting Partnership
[2] Sources: EU – Reuters/European Commission; Africa – the OECD’s CleanGovBiz.
Organizacje wspierające kampanię: Global Witness, Integrity Action, International Budget Partnership, Open Contracting Partnership, Publish What You Fund, Sunlight Foundation, Transparency International, World Wide Web Foundation, African Media Initiative, African Network of Centres for Investigative Reporting, Code for Africa, Commission Diocesaine Justice et Paix (DRC), Fondation Chirezi (DRC), Institute for Research and Democratic Development (Liberia), National Taxpayers Association (Kenya), Public Private Development Centre (Nigeria), Network Movement for Justice and Development (Sierra Leone), Social Justice in the Cote d’Ivoire, Society for Civic Development (South Sudan), Campaign for Human Rights and Social Transformation (Nepal), Luta Hamutuk(Timor Leste), Access Info Europe, K-Monitor (Hungary), Fair Play Alliance (Slovakia), Campaign for Freedom of Information (UK), Involve (UK), We Own It (UK), Insan Leilek (Kyrgyzstan), Integrity Watch Afghanistan, and Teacher Creativity Centre (Palestine).

Kampania Stop Secret Contracts opiera się na pracy Open Contracting Partnership – szczególnie na Open Contracting Global Principles: http://www.open-contracting.org/global_principles

Tłumaczenie: Katrzyna Batko-Tołuć, oryginalna informacja dostępna jest tutaj: http://www.access-info.org/en/anti-corruption/544-stop-secret-contracting

Access Info Europe

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.