Logo Logo Menu
Zamknij

Nowelizacja ustawy – jak nie dać informacji

W artykule Niczym kręgi na tafli jeziora – fala projektowanych ograniczeń w dostępie do informacji publicznej… pojawiła się informacja, że proponowane wyłączenie z udostępniania opinii prawnych odbędzie się poprzez dodanie art. 5a o treści:

Art.5a. 1. Prawo do informacji publicznej w zakresie:

1) stanowisk, opinii, instrukcji lub analiz sporządzonych przez lub na zlecenie Rzeczypospolitej Polskiej, Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, dla potrzeb:
a) dokonania rozstrzygnięcia lub złożenia oświadczenia woli w procesie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, w tym komercjalizacji i prywatyzacji tego mienia,
b) postępowań przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi, z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej, Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,

2) instrukcji negocjacyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach międzynarodowych (Dz.U. Nr 39, poz. 443, z 2002 r. Nr 216, poz. 1824 oraz z 2010 r. Nr 213, poz. 1395),

– podlega ograniczeniu do czasu odpowiednio dokonania ostatecznego rozstrzygnięcia, złożenia oświadczenia woli w procesie gospodarowania mieniem, ostatecznego zakończenia postępowania lub zawarcia umowy międzynarodowej, ze względu na ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

2. Prawo dostępu do informacji publicznej w zakresie, o którym mowa w ust. 1, podlega również ograniczeniu w toku postępowania administracyjnego lub sądowoadministracyjnego o udostępnienie informacji publicznej.

O zgłaszanych propozycjach pisaliśmy w artykule Już chyba nikt nie wie kto i co chce zmienić w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Sam tytuł może być mylący, bo świadomie wprowadzane są kolejne zmiany. Natomiast dalej czekamy na odpowiedzi na wnioski o udostępnienie informacji publicznej o jakich piszemy w tym artykule – to tak niezwłocznie to zawsze 14 dni!

Również ciekawa jest treść maila przesłanego przez Igora Ostrowskiego, który jest członkiem  Zespołu doradców strategicznych premiera Donalda Tuska

——– Original Message ——–
From: – Thu Jun 30 18:44:29 2011
From: Igor Ostrowski <iostrowski@centrumcyfrowe.pl>
Date: Thu, 30 Jun 2011 18:39:52 +0200
To: dialog <Dialog@isoc.org.pl>

Szanowni Państwo,

w załączeniu przesyłam projekt zmian do ustawy o dostępie do informacji publicznej w kształcie, który trafi pod obrady Rady Ministrów.  Niewykluczone, że pod obrady trafią także wnioski resortów dot. zmian niektórych przepisów.  Otrzymaliśmy informację, że wpłynąć może wniosek MSZ dot. rozszerzenia zakresu art 5a o „instrukcje dla przedstawicieli rządu na posiedzeniach Rady EU” oraz dwa wnioski MSWiA. Pierwszy dot. rozszerzenia katalogu warunków ponownego wykorzystywania informacji publicznej (nowy art. 23b ust. 2) poprzez dodanie „warunku polegającego na zapewnieniu ochrony interesów użytkowników i usług opartych na ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej”. Drugi, związany z możliwością nakładania opłat przez podmiot zobowiązany, polegający na skreśleniu w nowym art. 23c ust. 1 pkt 2 określenia „znacznej” przed sformułowaniem „wartości gospodarczej”.  Niezależnie od wniosków formalnych, z pewnością kwestie ograniczenia dostępności, warunków i opłat będą jeszcze przedmiotem dyskusji na Radzie Ministrów.

  Pozdrawiam
  Igor Ostrowski

Jeszcze raz przypominamy, że rozwiązania proponowane są wbrew przyjętym przez rząd założeniom i zgłaszane są poza procedurami. Dodatkowo już syganlizowaliśmy, że nowelizacja nie miała dotyczyć dostępu do informacji publicznej

Na wstępie należy zauważyć, że celem zmian w u.d.i.p. nie jest reforma obecnych zasad dostępu do informacji i jego ograniczenia, jak również trybu udostępniania informacji. Projektowana zmiana ma jedynie za zadanie uzupełnienie tych zasad poprzez dodanie nowego (piątego) trybu dostępu do informacji oraz wypełnienie istniejącej luki w zakresie wyznaczenia zasad ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Chodzi o informację, co do której już obowiązujące przepisy rozstrzygają, czy jest ona powszechnie dostępna czy też wystąpiło ograniczenie dostępności.

Założenia przyjęte przez Radę Ministrów w dniu 17 maja 2011 r. (plik do pobrania bezpośrednio – str. 6).

Poniżej plik z propozycjami nowelizacji.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.