Logo Logo Menu
Zamknij

Petycja do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego w sprawie jej wniosku do Trybunału Konstytucyjnego

Już 62 organizacje społeczne podpisały się pod petycją do Pierwszej Prezes Sądu Najwyższego w sprawie wycofania jej wniosku do Trybunału Konstytucyjnego. Wniosek dotyczy zbadania zgodności z Konstytucją niektórych przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna wymienione przepisy ustawy za niekonstytucyjne, obywatele stracą dostęp do informacji.  Treść petycji poniżej.
Warszawa, 24 marca 2021 r.Do organu: Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego

plac Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa

Szanowna Pani Profesor,

działając imieniu Fundacji ePaństwo oraz reprezentując grupę innych podmiotów wnoszących petycję wymienionych wraz miejscem ich siedziby pod treścią pisma, zgodnie z art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach, przedkładam, w interesie publicznym, niniejszą petycję.

Jesteśmy obywatelami/obywatelkami, przedsiębiorcami/przedsiębiorczyniami, dziennikarzami/dziennikarkami, przedstawicielami/przedstawicielkami organizacji społecznych. Zaniepokojeni/one wnioskiem, który skierowała Pani do Trybunału Konstytucyjnego, dotyczącym niektórych przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej, zwracamy się z petycją o jego wycofanie.

Każdy z nas, w swoim codziennym działaniu, widzi korzyści, jakie przynosi jawność życia publicznego. Szeroki dostęp do informacji publicznej, w tym wiedza o tym, kto z imienia i nazwiska odpowiada za określone decyzje, to warunek sine qua non rozliczalności i odpowiedzialności władzy na każdym szczeblu. Transparentność to również podstawowa zasada demokratycznego państwa prawnego. Korzystanie z prawa do informacji publicznej często natrafia na barierę po stronie instytucji państwa. Mimo to ufamy, że polskie prawo wciąż jeszcze gwarantuje nam podstawowe standardy w tym zakresie.

Pani wniosek uderza w fundamenty ustawy zawierającej procedury realizacji prawa do informacji. Część z nas reprezentuje środowiska, które od dekad pracują na rzecz zwiększania jawności życia publicznego. Wiemy dobrze, że samo tylko podważanie istniejących gwarancji natychmiast rodzi problemy. Instytucje publiczne bardzo szybko wykorzystują wszelkie wątpliwości i spory do tego, by odciąć obywateli od informacji.

Tymczasem, obywatele chcą wiedzieć, jak powstaje prawo w zakresie ochrony zdrowia czy edukacji, np. kto bierze udział w zespołach eksperckich, grupach roboczych i okrągłych stołach. Inni – jak wygląda wpływ wielkich korporacji, w tym z kim spotykają się ministrowie. Te sprawy mają istotne znaczenie dla powstawania prawa, które później dotyczy nas wszystkich.

Obawiamy się, że efektem Pani wniosku będą poważne ograniczenia w dostępie do informacji ważnych dla wielu grup społecznych i zawodowych. Przedsiębiorcy będą mieli utrudniony dostęp do danych, pozwalających na planowanie inwestycji czy sprawdzenie związków konkurencji z osobami decydującymi o zamówieniach publicznych. Dziennikarze nie uzyskają wielu istotnych informacji o działaniach osób publicznych. A przecież esencją wolnych mediów jest dostarczanie opinii publicznej wiedzy o tym, kto podejmuje decyzje mające wpływ na gospodarkę i inne obszary życia społecznego, jakimi kieruje się przesłankami, czy działa w konflikcie interesów. Ograniczenie dostępu do informacji publicznej z pewnością negatywnie odbije się na tym, jak będą wydatkowane ogromne fundusze unijne w ramach, zaczynającej się właśnie, nowej perspektywie finansowej. A to z kolei rodzi realną groźbę utraty dotacji unijnych i konfliktów z Komisją Europejską.

Aktywni obywatele, opierający swoją lokalną działalność na możliwości kontroli wójtów czy burmistrzów dzięki prawu do informacji, również mogą boleśnie odczuć te ograniczenia. Decyzje samorządów muszą być odseparowane od osobistych interesów lokalnych urzędników i polityków, dlatego powinniśmy mieć możliwość sprawdzenia, kto ma dostęp do ucha prezydenta czy burmistrza i jak kontroluje spółki, które mu podlegają.

Wreszcie osoby działające w organizacjach ekologicznych mają problem z egzekwowaniem prawa do informacji o środowisku. Chociaż reguluje je inna ustawa, to często są odsyłani do ustawy o dostępie do informacji publicznej. Dlaczego? Gdyż tak jest łatwiej uniknąć odpowiedzi urzędnikom. Ograniczenia w dostępie do informacji na temat stanu środowiska to brak wiedzy na temat zanieczyszczenia powietrza czy inwestycji degradujących przyrodę, co może mieć negatywny wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo społeczeństwa.

Nie należy zapominać o organizacjach społecznych, które doświadczają problemów z jawnością w instytucjach publicznych w obszarach, którymi się zajmują.

Jednocześnie złożony przez Panią wniosek rodzi inne zagrożenie. Podmioty zobowiązane, do których wpływają wnioski o dostęp do informacji publicznej,  nie czekając na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego, już ograniczają jawność. Wskazują, że do czasu rozstrzygnięcia przez TK zasygnalizowanych przez Panią wątpliwości, realizacja wniosków o informację może być zawieszona. Tym samym nawet przez długi czas możemy być pozbawieni informacji o działaniach państwa.

Z tych powodów apelujemy do Pani o wycofanie wniosku. Dostrzegamy fakt, że przepisy dotyczące dostępu do informacji publicznej w niektórych punktach wymagałyby poprawy. Ale stoimy na stanowisku, że zmiany w tak czułej materii, jaką jest jawność życia publicznego, powinny być wynikiem szerokiego dialogu i konsultacji.

Liczymy na Pani pozytywne ustosunkowanie się do naszej petycji.

 1. Akcja Demokracja, Warszawa
 2. Berliński Kongres Kobiet, Berlin
 3. OK Democracy is OK, Francja
 4. Dziewuchy Szwajcaria, Zurych
 5. Dziewuchom Dziewuchy Sieradz
 6. Federacja na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny, Warszawa
 7. Fundacja “Przestrzeń dla Edukacji”, Warszawa
 8. Fundacja Autonomia, Kraków
 9. Fundacja Centrum Praw Kobiet. Warszawa
 10. Fundacja Court Watch Polska, Toruń
 11. Fundacja dla Polski, Warszawa
 12. Fundacja E-Media na rzecz Dziedzictwa Kultury, Sopot
 13. Fundacja ePaństwo, Warszawa
 14. Fundacja Frank Bold, Kraków
 15. Fundacja im. Kazimierza Łyszczyńskiego, Warszawa
 16. Fundacja im. Stefana Batorego, Warszawa
 17. Fundacja Lepsze Niepołomice, Niepołomice
 18. Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów, Lubartów
 19. Fundacja Odpowiedzialna Polityka, Warszawa
 20. Fundacja OPOR, Warszawa
 21. Fundacja Panoptykon, Warszawa
 22. Fundacja Pole Dialogu, Warszawa
 23. Fundacja Rodzić po Ludzku, Warszawa
 24. Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, Warszawa
 25. Fundacja Wiedzieć Więcej, Kędzierzyn Koźle
 26. Fundacja Wolności, Lublin
 27. Instytut Spraw Publicznych, Warszawa
 28. Kaliska Inicjatywa Miejska, Kalisz
 29. Kongres Ruchów Miejskich, Poznań
 30. Komitet Obrony Demokracji, Warszawa
 31. Manifa Bydgoska, Bydgoszcz
 32. Młodzi na Rzecz Gdyni – Gdynianka, Rumia
 33. Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych OFOP, Warszawa
 34. Ośrodek Działań Ekologicznych “Źródła”, Łódź
 35. Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii, Warszawa
 36. Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych, Studzienice
 37. Pomorskie Stowarzyszenie Aktywni Lokalnie, Pruszcz Gdański
 38. Powiślańska Akcja Kobiet, Malbork
 39. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Bystra
 40. Pracownia Zrównoważonego Rozwoju, Toruń
 41. Protest Kobiet, Warszawa
 42. Ruch Społeczny Obywatele dla Edukacji, Warszawa
 43. Serwis GminaBlachownia.pl, Cisie, gmina Blachownia
 44. Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Warszawa
 45. Społeczna Inicjatywa Narkopolityki, Warszawa
 46. Stowarzyszenie 61/Mam Prawo Wiedzieć, Warszawa
 47. Stowarzyszenie Aktywności Obywatelskiej Bona Fides, Katowice
 48. Stowarzyszenie Kobieta na PLUS, Ruciane-Nida
 49. Stowarzyszenie BoMiasto, Katowice
 50. Stowarzyszenie Dialog Społeczny, Warszawa
 51. Stowarzyszenie Dolnośląski Kongres Kobiet, Wrocław
 52. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej, Warszawa
 53. Stowarzyszenie Paryżanie, Mikstat
 54. Stowarzyszenie RAZEM DLA KONARZEWA, Konarzew gm. Zduny
 55. Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Wsi Łuczyna, Łuczyna
 56. Stowarzyszenie Rozwój Inicjatyw Obywatelskich, Masłów
 57. Stowarzyszenie Stan Równości, Bydgoszcz
 58. Stowarzyszenie Trygort nad Mamrami, Trygort gm. Węgorzewo
 59. Stowarzyszenie Umarłych Statutów, Gródek
 60. Strajk Kobiet Berlin #feminiberlinpolska, Berlin
 61. Tęczowy Tarnów, Tarnów
 62. Towarzystwo Dziennikarskie, Warszawa
 63. Wielka Koalicja za Równością i Wyborem, Warszawa

Organizacje popierające petycję:

 1. Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji, Jabłonna
 2. Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS, Rybnik
 3. Dziennik Nowogardzki, Nowogard
 4. e-Bros Rafał Kurabiowski, Warszawa
 5. Fundacja Busola Inicjatyw Pozarządowych, Siechnice
 6. Fundacja Czarna Owca Pana Kota, Wrocław
 7. Fundacja Forum Obywatelskiego Rozwoju, Warszawa
 8. Fundacja Kolejowa “Stacja Lubsko/Sommerfeld”, Lubsko
 9. Fundacja Partners Polska, Warszawa
 10. Fundacja PrzeKarpacie / inicjatywa Obywatelski Mielec, Mielec
 11. Fundacja Reporterów, Warszawa
 12. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa
 13. Fundacja Społeczeństwo 2.0, Zabrze
 14. Fundacja Teatru Ósmego Dnia, Baranowo, gmina Tarnowo Podgórne
 15. Fundacja Zwierzokracja, Tarczyn
 16. Głos Kociewia, Starogard Gdański
 17. Inicjatywa Nowy Szczecin, Szczecin
 18. Kampania Przeciw Homofobii, Warszawa
 19. Koło Naukowe X Internet / Kultura / Sztuka, Wrocław
 20. Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych -Sejmik Wojewódzki, Lublin
 21. Nowotarski Alarm Smogowy, Nowy Targ
 22. Ostrowieckie Stowarzyszenie Głuchych “Nad Kamienną”, Ostrowiec Świętokrzyski
 23. Press Club Polska, Warszawa
 24. Rembertów Bezpośrednio, Rembertów
 25. Stowarzyszenie “Wiatrak”, Warszawa
 26. Stowarzyszenie Akcja Miasto, Wrocław
 27. Stowarzyszenie AXA, Tłuszcz
 28. Stowarzyszenie Amnesty International
 29. Stowarzyszenie Demagog, Kraków
 30. Stowarzyszenie Idea Carpathia, Krosno
 31. Stowarzyszenie Kamieni Szlachetnych, Olsztyn
 32. Stowarzyszenie MODrzew – Monitoring Obywatelski Drzew, Bydgoszcz
 33. Stowarzyszenie MOST, Kielce
 34. Stowarzyszenie na rzecz czystości ziemi, Zielonagóra./ gm. Obrzycko
 35. Stowarzyszenie NEURON Pomocy Dzieciom i Osobom Niepełnosprawnym, Dąbrowa Górnicza
 36. Stowarzyszenie Plac Solidarności, Szczecin
 37. Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Leszno
 38. Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Tomickiej, Tomice
 39. Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga, Syców
 40. Stowarzyszenie Rozwoju INSPIRACJE, Słupsk
 41. Stowarzyszenie NASZE PRAWO, Inowrocław
 42. Stowarzyszenie Wiosna bez Barier, Szczecin
 43. Stowarzyszenie Zdrowa Praca, Warszawa
 44. Świebodzin TV, Świebodzin
 45. Towarzystwo na rzecz Ziemi, Oświęcim
 46. Zakład Usługowo Projektowy “Eko-Erg”, Starogard Gdański

 


UWAGA! ZAINTERESOWANE ORGANIZACJE MOGĄ PODPISAĆ PETYCJĘ NA STRONIE: http://bit.ly/petycjaPPSNngo

OSOBY INDYWIDUALNE ZACHĘCAMY DO PODPISANIA APELU NA STRONIE AKCJI DEMOKRACJA.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.