Logo Logo Menu
Zamknij

Po co obowiązkowe, dobrowolne dane osobowe wnioskodawcy i do czego służy Internetowy Dziennik Zapytań?

Konieczność podania przez żądającego informacji publicznej pełnych danych osobowych (nawet numeru telefonu) i wyrażenia zgody na przetwarzanie tych danych, to wymagania jakie musi spełnić wnioskodawca chcący uzyskać informację publiczną od Prezydenta Miasta Krakowa.

Profesor nauk prawnych Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa, pomimo obowiązywania od 13 lat ustawy o dostępie do informacji publicznej, nie stworzył jasnych, a przede wszystkim zgodnych z prawem, zasad udostępniania informacji publicznej w kierowanym przez siebie urzędzie.

Coraz więcej podmiotów zobowiązanych do udostępniania informacji publicznej opracowuje nowe wzory wniosków jej o udostępnienie, uwzględniających utrwalone orzecznictwo sądowoadministracyjne. Znikają żądanie podania przez wnioskodawcę pełnych danych osobowych i podpisania zgody na przetwarzanie tych danych. Prezydent Krakowa podąża jednak w przeciwnym kierunku. Od czerwca 2014 r. w Urzędzie Miasta Krakowa do udostępniania informacji publicznej stosuje się procedurę OR-02. Opracował ją Tomasz Róg, Kierownik Referatu Interpelacji i Informacji Publicznej, zaopiniowała radca prawny Joanna Maj a zatwierdził Piotr Bukowski, Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru.

Osoba zainteresowana udostępnieniem informacji publicznej może przeczytać na ww. stronie internetowej o możliwych formach złożenia wniosku:

  1. ustnej lub telefonicznej;
  2. pisemnej – wzór wniosku stanowi załącznik do procedury;
  3. elektronicznej – za pośrednictwem formularza dostępnego w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (www.bip.krakow.pl/na_wniosek) lub za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie ePUAP.

Wniosek powinien zawierać kolejno informacje o:

  1. przedmiocie wniosku
  2. sposobach lub formie udostępnienia informacji publicznej
  3. podmiocie ubiegającym się o udostępnienie informacji publicznej z danymi teleadresowymi wnioskodawcy

Podanie danych jest dobrowolne, jednak skuteczne doręczenie właściwej odpowiedzi na wniosek jest uzależnione od zawarcia we wniosku prawidłowych danych wskazanych powyżej.

We wzorze wniosku, stanowiącym załącznik do procedury, umieszczono klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wyszczególnionych powyżej, przez jednostki organizacyjne podległe Prezydentowi Miasta Krakowa, dla potrzeb niezbędnych do realizacji niniejszego wniosku (zgodnie z ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych; Dz.U. 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

We wcześniejszym wzorze, udostępnianym do początku czerwca 2014 r., klauzuli tej nie było. Wprowadził ją dopiero Dyrektor Piotr Bukowski, widocznie uznał, że być musi.

Formularz elektroniczny dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa (pod wyżej wskazanym linkiem) wymaga od wnioskodawcy podania pełnych danych osobowych (nawet numeru telefonu). Kiedy nie wypełni się wszystkich pół oznaczonych gwiazdką, to po próbie przejścia „Dalej” pojawia się komunikat „Pole nie zostało wypełnione prawidłowo”.

Złożenie wniosku za pośrednictwem formularza dostępnego na platformie ePUAP wymaga rejestracji w portalu i podania imienia i nazwiska.

Mając na uwadze powyższe fakty, nie ulega wątpliwości, że Prezydent Miasta Krakowa próbuje uzyskać od wnioskodawcy jego dane osobowe. Zaznaczyć trzeba jednak, że jeżeli Prezydent Majchrowski otrzyma wniosek bez pełnych danych osobowych, np. tylko z adresem e-mail wnioskodawcy, to go realizuje. Wie zatem o tym, że nie wolno mu żądać danych osobowych od wnioskodawcy z wyjątkiem tych, które są niezbędne do udostępnienia (przesłania) żądanej informacji (np. adresu e-mail). Na pewno wie o tym Dyrektor Piotr Bukowski.

Wypada także zauważyć, że formularz elektroniczny, dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa, ma ograniczenie ilości znaków. Po ich przekroczeniu nie można wysłać wniosku. Problem tkwi w tym, że wnioskodawca nie zna dopuszczalnej liczby znaków (wynosi ona około 1300 ze spacjami), gdyż z nieznanych powodów jej nie podano. Od kilku lat wie o tym Dyrektor Piotr Bukowski.

Nie może także umknąć uwadze pogląd Organu, że Wniosek o udostępnienie informacji publicznej winien zawierać określenie sposobu lub formy udostępnienia informacji publicznej. Ustawa o dostępie do informacji publicznej w art. 14 ust. 1 wskazuje, że udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, a nie w sposób lub w formie.

Do dnia 11 lipca 2013 r. do udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miasta Krakowa służył także Internetowy Dziennik Zapytań. Aby uzyskać informację, należało się zarejestrować podając imię, nazwisko, PESEL i numer telefonu. Forma i sposób udostępnienia informacji publicznej były narzucone przez Organ, co naruszało art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej (na koncie użytkownika serwisu BIP MK była zamieszczana odpowiedź na wniosek, a na podany adres e-mail przesyłano powiadomienie o dostępności odpowiedzi, innych możliwości udostępnienia informacji nie zapewniono).

Obecnie Organ informuje: IDZ umożliwia obsługę korespondencji niepodpisanej bezpiecznym podpisem elektronicznym, kierowanej do Urzędu Miasta Krakowa za pomocą dedykowanego narzędzia. Z tego powodu nie służy on do:
– obsługi zapytań stanowiących wnioski o udostępnienie informacji publicznej, w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej, z uwagi na odrębne uwarunkowania formalno-prawne.

Pytający powinien zatem wcześniej ustalić, czy jego zapytanie dotyczy spraw związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Krakowa, ale nie obejmuje informacji publicznej. Jest to nie lada zadanie. Nawet sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego mają w tej kwestii różne zdania.

Piotr Bukowski, Zastępca Dyrektora Wydziału Organizacji i Nadzoru, podając informację, że IDZ nie służy do zapytań stanowiących wnioski o udostępnienie informacji publicznej, zapomniał, że w Urzędzie Miasta Krakowa nadal obowiązuje Zarządzenie Nr 736/2006 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2006 r. w sprawie wdrożenia aplikacji informatycznej Internetowy Dziennik Zapytań. W § 1 ust. 4 tego zarządzenia postanowiono: Obowiązek udzielenia odpowiedzi na zapytanie zarejestrowane w Internetowym Dzienniku Zapytań obejmuje informacje publiczne związane z funkcjonowaniem Urzędu Miasta Krakowa.

Internetowy Dziennik Zapytań nie służy także do obsługi zapytań wymagających odpowiedzi, których przygotowanie przekracza 7 dni. Tylko skąd pytający ma wiedzieć, jak zakwalifikować zadane przez siebie pytanie? Wygląda na to, że najpierw powinien dowiedzieć się, ile czasu zajmie urzędnikowi odpowiedź na interesujący go temat. Chociaż i tu może nie doczekać się odpowiedzi, jeśli jej przygotowanie zajmie więcej niż te magiczne 7 dni. Czyżbyśmy mieli krakowski paragraf 22?

Warto dodać, że jeszcze nie tak dawno urzędnicy miasta Krakowa chwalili się posiadaniem Internetowego Dziennika Zapytań, jako narzędzia służącego do udostępniania informacji publicznej. Na przykład Anna Frankiewicz, Dyrektor Kancelarii Prezydenta Miasta Krakowa, w piśmie z dnia 30 czerwca 2011 r., znak KP-02.0056.79.2011, stwierdziła: Ponadto użytkownikom internetu umożliwiono (…) udostępnianie informacji publicznej za pośrednictwem Internetowego Dziennika Zapytań IDZ (…) z wykorzystaniem mechanizmów rejestracji, logowania użytkownika i bezpiecznych połączeń. Filip Szatanik, Zastępca Dyrektora Wydziału Informacji, Promocji i Turystyki Miasta ds. Informacji, próbując odeprzeć zarzuty dotyczące złego wypełniania przez Prezydenta Majchrowskiego obowiązków wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej, usprawiedliwiał się w mediach: To dlatego, że kryteria były bardzo wyśrubowane i dostosowane do małych gmin. Nie doceniono na przykład naszego Internetowego Dziennika Zapytań. Na wysłane tutaj zapytanie odpowiadamy do siedmiu dni. (Gazeta Wyborcza, 2 listopada 2011 r., artykuł pt. Wszystkie grzechy główne małopolskiego urzędnika)

Niewątpliwie docenić należy wieloletnie działania Dyrektora Piotra Bukowskiego, który wszelkimi możliwymi sposobami stara się przedstawić Urząd Miasta Krakowa jako urząd wyjątkowy, i bez wątpienia w tej kwestii osiągnął ogromy sukces.

Zdjęcie: Nico Trinkhaus.  Tytuł: Kraków, Polska. Świt na Rynku Głównym.

 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.