Logo Logo Menu
Zamknij

Co robić, kiedy organ wzywa nas do podania bądź zmiany podstawy prawnej wniosku?

Wezwanie do wskazania podstawy prawnej wniosku o udostępnienie informacji publicznej może się zdarzyć nawet doświadczonym instytucjom. Jak postępować w takiej sytuacji?

Co powinno znaleźć się we wniosku?

W pierwszej kolejności najlepiej sprawdzić, czy nasz wniosek ma wszystkie niezbędne elementy. Przypomnijmy, że są one następujące:

  • wskazanie podmiotu, do którego zwracamy się o informację publiczną;
  • wskazanie zakresu żądania, czyli informacji, której się domagamy;
  • wskazanie sposobu udostępnienia informacji.

Jeśli nasz wniosek zawiera te trzy składniki, to możemy odetchnąć z ulgą. Wniosek jest kompletny.

Odpowiedź albo skarga

Jak w takim razie odnieść się do wezwania? Pamiętajmy, że sam fakt odpowiedzi na wniosek nie jest jeszcze załatwieniem wniosku. Innymi słowy – z tego, że Organ „jakoś” odpowiedział, nie wynika, że sprawa została zakończona. Co do zasady, Organ może załatwić wniosek na następujące sposoby:

  • poprzez udostępnienie wnioskowanej informacji;
  • poprzez wydanie decyzji odmownej, jeśli uzna, że w danym przypadku jest podstawa do ograniczenia prawa do informacji. Jeśli prawo do informacji jest ograniczone ze względu na konieczność przetworzenia informacji, to wydanie decyzji powinno być poprzedzone wezwaniem wnioskodawcy do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego w przetworzeniu informacji;
  • poprzez poinformowanie wnioskodawcy, że wniosek nie dotyczy informacji publicznej.

Jak widać, wezwanie do wskazania podstawy prawnej nie jest załatwieniem wniosku, a sama podstawa nie jest niezbędnym jego elementem. Tym samym Organ pozostaje w bezczynności. Jeśli organ ograniczy się do wezwania do podania podstawy prawnej, i nie załatwi wniosku w inny sposób w ciągu 14 dni, to można złożyć skargę na bezczynność (tu więcej informacji o tym, jak złożyć skargę na bezczynność).

Nie znaczy to jednak, oczywiście, że mamy taki obowiązek. Możemy też zwykłym pismem wskazać organowi nieprawidłowość takiego wezwania – choćby wykorzystując fragmenty niniejszego artykułu.

Pamiętajmy o decyzji

Chociaż wezwanie do podania przepisów, na podstawie których domagamy się informacji publicznej, jest zawsze nieprawidłowe, tak trzeba pamiętać, że niekiedy organ może wezwać nas do podania innych informacji. Dotyczy to sytuacji, gdy organ planuje wydanie decyzji odmownej w sprawie, a wniosek o informację publiczną został złożony anonimowo. Wtedy Organ wezwie nas do podpisania wniosku imieniem i nazwiskiem. Jest to dopuszczalne wyłącznie wtedy.

Dzieje się tak, ponieważ decyzja administracyjna nie może być anonimowa, i Organ musi na tym etapie znać tożsamość wnioskodawcy. Jeśli nie podamy tych danych, to postępowanie zostanie umorzone.

Jeśli organ odmawia udostępnienia informacji ze względu na konieczność przetworzenia informacji publicznej, to wezwie nas do wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego w przetworzeniu informacji. Wydanie decyzji nie jest jednak uzależnione od naszej odpowiedzi na wezwanie.

Podsumowanie

Jeśli organ wezwie nas do podania podstawy prawnej wniosku, to zacznijmy od przeanalizowania, czy nasz wniosek nie ma braków (np. nie zawiera informacji o formie udostępnienia). Następnie sprawdźmy dokładnie, czego domaga się organ. Jeśli wezwanie ogranicza się wyłącznie do żądania „podania podstawy prawnej wniosku”, to możemy je zignorować, i złożyć stosowną skargę na bezczynność.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.