Logo Logo Menu
Zamknij

Postulaty SLLGO dotyczące nowelizowanej ustawy o dostępie do informacji publicznej

Składa się on z pięciu części, w których omawiamy:

I. Standardy wypracowane na poziomie międzynarodowym dotyczące dobrych gwarancji prawa do informacji publicznej.
II. Odniesienie tych standardów do polskiej legislacji w zakresie prawa do informacji. 
III. Praktyczną realizację prawa do informacji przez polskie instytucje publiczne.
IV. Nasze postulaty i wnioski –w tym odpowiedź na notatkę MAiC, w której zawarte są daleko posunięte propozycje zmian, mogące skutkować ograniczeniem jawności.
V. Nasze doświadczenie, które uwiarygadnia formułowane wnioski.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby nasze stanowisko obejmowało sprawy, o których na co dzień dyskutujemy z Państwem na fejsbuku i listach dyskusyjnych.  Chcemy aby było ono jawne, konsekwentne i spójne, choć nieformalny proces prowadzenia w MAiC dyskusji wokół ustawy spowodował, że przedstawiamy je z opóźnieniem – częściowo jako reakcję na już zaistniałe propozycje. Tym niemniej staraliśmy się oderwać od bieżących wyzwań i możliwie szeroko odnieść do kontekstu światowych standardów jawności. Nieformalność i niejasność procesu, w którym bierzemy udział zaczęła nas uwierać, dlatego w naszym stanowisku zawarliśmy następujący postulat:

„Postulujemy także zmianę dotychczasowego sposobu dyskutowania o zmianach w ustawie. 

Zostaliśmy zaproszeni na spotkania w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji do przedstawienia swojego stanowiska. Tym niemniej niepokoi nas brak bieżącej informacji na stronie MAiC na temat prowadzonych spotkań, przedstawianych stanowisk i propozycji. Powstaje bowiem sytuacja, gdy chcąc przedstawić swoją opinię na temat propozycji MAiC, musimy udostępniać notatkę, która powinna być powszechnie dostępna i każdy obywatel powinien mieć możliwość odniesienia się do zawartych w niej propozycji.

Niepokoi nas, że w dyskusji biorą udział tylko wybrani przedstawiciele środowiska pozarządowego sądowniczego i akademickiego. Uważamy że dobra informacja na stronie MAiC pozwoliłaby na zgłoszenie się kolejnych zainteresowanych – być może posiadających inne poglądy niż dotychczas zaangażowane środowiska.

Wnioskujemy zatem o podjęcie przez MAiC działań upowszechniających informację o dziejącym się procesie i zaproponowanie sposobu zgłaszania się kolejnych zainteresowanych podmiotów.”

Do tej sprawy na pewno będziemy wracać. Zachęcamy Państwa do zgłaszania MAiC chęci udziału w dyskusji. Tymczasem prosimy o dyskutowanie naszych postulatów i zwracanie nam uwagi na to, co mogło nam umknąć, jest niezrozumiałe lub wymaga dodatkowych opracowań. Dziejąca się debata może mieć kluczowe znaczenie dla jawności w Polsce, dlatego prosimy o wspólne działania i mobilizację. Na razie intelektualną Wyluzowany

Projekt stanowiska Stowarzyszenia Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich w sprawie zmian w ustawie o dostępie do informacji publicznej. 

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.