Logo Logo Menu
Zamknij

Przed drugim czytaniem przypomnieliśmy posłom zastrzeżenia do nowelizacji ustawy

W proponowanej regulacji zauważamy trzy największe przeszkody w realizacji prawa dostępu do informacji publicznej i możliwości ponownego wykorzystywania informacji publicznej. Są to:

1. Pozbawienie sądów powszechnych kompetencji do rozstrzygania niektórych spraw z zakresu dostępu do informacji publicznej.

Zgodnie z opiniami przesłanymi do Komisji takie rozwiązanie w znacznym stopniu ogranicza ochronę prawa do informacji i wbrew stanowisku rządu nie wiąże się z wymogami dyrektywy.

2. Błędna transpozycja dyrektywy odnośnie określenia terminu udostępnienia informacji do ponownego wykorzystywania.

Projekt ustawy – określa termin rozpatrzenia wniosku niezgodnie z przepisem art. 4 ust. 2 dyrektywy, która odwołuje się w tym zakresie do istniejących już w tym zakresie regulacji. Brakuje również w projekcie określenia terminu udostępnienia informacji, czego wymaga dyrektywa.

3. Nieprecyzyjne określenie relacji między podmiotem zobowiązanym, a osobą/instytucją ponownie wykorzystującą informację publiczną.

Proponowany model pozwala administracji dowolnie kreować warunki udostępnia informacji do ponownego wykorzystywania pozbawiając wnioskodawcę wpływu na kształt tych  warunków i pozbawia go możliwości egzekwowania obowiązków podmiotu zobowiązanego w zakresie udostępnienia tych danych. W przypadku braku zgody na warunki zaproponowane przez administrację, wnioskodawca nie ma w zasadzie żadnych możliwości ochrony swoich interesów.

Pismo w całości można pobrać TUTAJ.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.