Logo Logo Menu
Zamknij

Sąd zgodził się z wnioskiem PKP SA o wyłączenie konstytucyjnego prawa do informacji

Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa opublikowała na swoich stronach Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 5 września 2011 r. w sprawie o sygn. akt IV C 837/11.

Kilka rzeczy jest wartych podkreślenia w tej sprawie. Jednym z autorów sławnego ograniczenia w dostępie do informacji publicznej jest Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa (zobacz korespondencję mailową z czasów nowelizacji), która w tej sprawie występuje niejako obrońca jawności. Ciekawe jest również to, iż to Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa broni wyroku NSA z dnia 16 września 2009 r., sygn. akt I OSK 89/09, który również stanowi o wyłączeniu z udostępnienia określonych dokumentów. Może jest to stała zmiana PGSP, która uznała, że jawność powinna być zasadą?

Przypomnieć należy, że zmienił się przepis art. 10 ustawy o Najwyższej Izbie Kontroli regulujący sposób postępowania z udostępnianiem publicznym wyników kontroli
Przepis przed zmianami:

Art. 10. ust. 2

Prezes Najwyższej Izby Kontroli może, po przedłożeniu Sejmowi, podawać do wiadomości publicznej dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2-6, lub zawarte w nich ustalenia, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej.

Natomiast aktualnie brzmienie nie uzależnia podania do wiadomości publicznej od przedłożenia Sejmowi.

Art. 10.

Prezes Najwyższej Izby Kontroli podaje do wiadomości publicznej, z zachowaniem przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej, dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. 1 i 1a, art. 8 i art. 9, oraz wystąpienia pokontrolne.

Zobaczymy czy spółka PKP SA udostępni  w swoim BIPie (a czy go ma? http://www.pkp.pl/bip) zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret drugi wyniki kontroli, które teraz są przedmiotem sprawy z NIK (przepis ten nakazuje udostępnić w BIP: dokumentację przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie podmiotów ją przeprowadzających).

Ciekawe jak w związku z Postanowieniem Sądu Okręgowego zareagują na wniosek o udostępnienie informacji w NIK i PKP SA:

______________

Temat     Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Nadawca :    Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej
Odbiorca :    nik@nik.gov.pl
Odpowiedź do     dip@lgo.pl

Na zasadzie art. 61 Konstytucji wnosimy o udostępnienie wyników raportu o jakich mowa w poniższej wiadomości prasowej:

http://wyborcza.pl/1,91446,10509817,_Dziennik_Gazeta_Prawna___Sad_wyslal_raport_NIK_do.html

Wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w postaci utrwalonej przez NIK (wystąpienia pokontrolne z dnia 17 marca 2011 r. i 13 maja 2011 r. oraz informacji o wynikach kontroli) i udostępnienie na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej w postaci elektronicznej oraz przesłanie na adres dip@lgo.pl

Szymon Osowski
Marzena Czarnecka
Katarzyna Tadeusiak-Jeznach

______________

Temat     Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Nadawca     Pozarządowe Centrum Dostępu do Informacji Publicznej
Odbiorca     l.kurpiewski@pkp.pl Add contact, rzecznik@pkp.pl
Odpowiedź do     dip@lgo.pl
Na zasadzie art. 61 Konstytucji wnosimy o udostępnienie wyników raportu o jakich mowa w poniższej wiadomości prasowej:

http://wyborcza.pl/1,91446,10509817,_Dziennik_Gazeta_Prawna___Sad_wyslal_raport_NIK_do.html

Wnosimy o udostępnienie informacji publicznej w postaci wystąpienia pokontrolnego NIK z dnia 17 marca 2011 r. i 13 maja 2011 r. oraz informacji o wynikach kontroli i udostępnienie na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej w postaci elektronicznej oraz przesłanie na adres dip@lgo.pl

Szymon Osowski
Marzena Czarnecka
Katarzyna Tadeusiak-Jeznach

______________

Więcej o tej sprawie:

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.