Logo Logo Menu
Zamknij

Skarga działa mobilizująco na ARiMR, ale tylko co do procedury

W mediach ARiMR informowała, że umowa zawarta z TVP S.A. na emisje jest tajna i nie można jej udostępnić. My jednak wystąpiliśmy z wniosek o jej ujawnienie. W odpowiedzi pismem zwykłym odmówiono udostępnienie tej umowy i kwot wskazując na klauzulę poufności jaka zawarta jest w umowie.  Przy takiej argumentacji powinniśmy dostać decyzję odmowną, ale ARiMR tego chyba nie wiedziała. Dopiero jak wnieśliśmy do sądu skargę na bezczynność to ktoś sobie przypomniał jakie są procedury… 

Decyzja ARiMR z 15 czerwca 2012 r.

Teraz przed nami wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy i pewnie raz jeszcze skarga do sądu, a wszystko po to, aby i w tej kwestii przypomnieć, że poza art. 61 Konstytucji również ustawa o finansach publicznych wyraźnie wskazuje na jawność w takich wypadkach (co powtarzamy cały czas):

Art. 33. „Zasada jawności”
1. Gospodarka środkami publicznymi jest jawna.

Art. 35. „Klauzule umowne wyłączające zasadę jawności”

Klauzule umowne dotyczące wyłączenia jawności ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa w umowach zawieranych przez jednostki sektora finansów publicznych lub inne podmioty, o ile wynikające z umowy zobowiązanie jest realizowane lub przeznaczone do realizacji ze środków publicznych, uważa się za niezastrzeżone, z wyłączeniem informacji technicznych, technologicznych, organizacyjnych przedsiębiorstwa lub innych posiadających wartość gospodarczą, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w tajemnicy, lub w przypadku gdy jednostka sektora finansów publicznych wykaże, że informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa z uwagi na to, że wymaga tego istotny interes publiczny lub ważny interes państwa.

Kto wie, może nam się nie będzie chciało teraz walczyć przez rok w sądzie i może o to chodzi…

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.