Logo Logo Menu
Zamknij

Czy uczelnia zleciła napisanie opinii?

W internecie dostępna jest opinia prawna, którą – na firmowym papierze uczelni – sporządził profesor UMCS dla władz Lublina. Uczelnia nie odpowiada, czy zleciła jej sporządzenie pracownikowi naukowemu.

Lubelska Fundacja Wolności zwróciła się do Urzędu Miasta Lublina o udostępnienie umowy na sporządzenie opinii prawnej dotyczącej dopuszczalnego zakresu działalności gospodarczej, prowadzonej przez spółki gminne. Umowę, jak i samą opinię, można znaleźć na stronie internetowej Fundacji:

Autorem opinii, za której sporządzenie miasto zapłaciło 20 tys, zł, jest prof. dr hab. Andrzej Kidyba, wykładający na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Uwagę zwraca to, że stroną umowy o sporządzenie opinii prawnej jest prof. Andrzej Kidyba. Z treści umowy nie wynika, żeby reprezentował UMCS. Jednakże opinię prawną przygotowano na papierze firmowym Katedry Prawa Gospodarczego i Handlowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, a jej autor widnieje jako „Kierownik Katedry”. W związku z tym nie wiadomo, komu zapłacono za sporządzenie umowy; czy osobie fizycznej – Andrzejowi Kidybie, czy też Uczelni, na której papierze firmowym została sporządzona.

Aby wyjaśnić wątpliwości, 5 maja 2016 r. złożyliśmy do dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMCS oraz do rektora UMCS wniosek o udostępnienie informacji

czy Uczelnia (drugi wniosek – Wydział Prawa i Administracji UMCS – przyp. BW) zawarła w dniu 10 marca umowę na sporządzenie przez pracownika naukowego Wydziału opinii prawnej dotyczącej dopuszczalnego zakresu działalności gospodarczej prowadzonej przez spółki gminne.

W związku z brakiem odpowiedzi złożyliśmy dwie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie – jedną na rektora UMCS (skarga) , drugą na dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMCS (skarga).

O dalszym toku spraw poinformujemy.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.