Logo Logo Menu
Zamknij

Wyrok sądu apelacyjnego w Katowicach – informacja publiczna jest

Sąd w ustnym uzasadnieniu wyroku powiedział m.in., że nie ma podstaw, aby pobierać opłaty za udostępnianie informacji publicznej w formie kserokopii oraz za obrót pocztowy. Dodał, że jeśli urząd nie chce ponosić kosztów kserowania bądź drukowania informacji, to powinien je opublikować w Biuletynie Informacji Publicznej.
Sąd przychylił się tym samym do poprzedniego wyroku, który zapadł przed Sądem Rejonowym w Katowicach.

Przypomnijmy, że cała sprawa toczy się już od roku. Burmistrz Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny postanowieniem z dnia 30.04.2009 r. ustalił członkowi Stowarzyszenia Bona Fides koszt udostępnienia żądanej przez niego informacji publicznej na łączną kwotę 13 zł i zażądał jej wpłaty na rachunek bankowy Urzędu Gminy i Miasta. Sprawa trafiła początkowo do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach, które stwierdziło, że wydawanie zarządzeń dotyczących ustalenia opłaty za udostępnianie informacji publicznej nie znajduje oparcia w przepisach prawa i wskazało Gminie ewentualną możliwość wystąpienia na drogę cywilną. Po korzystnym dla Stowarzyszenia wyroku w Sądzie Rejonowym, Gmina Czerwionka- Leszczyny złożyła apelację od wyroku.

Sprawa ta ma charakter precedensowy. Do tej pory w Polsce nie była rozpatrywana przed sądem cywilnym żadna sprawa o należności z tytułu udostępnienia informacji publicznej.
Pełne uzasadnienie dzisiejszego wyroku zostanie opublikowane na stronie internetowej stowarzyszenia (www.bonafides.pl) zaraz po jego otrzymaniu.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.