Logo Logo Menu
Zamknij

Informacja dostępna bez wnioskowania

Kiedy chcemy pozyskać informację publiczną, w pierwszej kolejności sprawdzamy, czy nie została udostępniona w BIP–ie danej instytucji (Biuletyn Informacji Publicznej) lub CRIP–ie (Centralne Repozytorium Informacji Publicznej).

sddi12@2x

Jeśli interesującej nas informacji nie możemy znaleźć ani w BIP-ie, ani w CRIP-ie, składamy do urzędu wniosek o informację publiczną.

Może zdarzyć się, że w odpowiedzi na wniosek urząd poinformuje, że dana informacja znajduje się w BIP-ie lub CRIP-ie. W takiej sytuacji urząd nie ma obowiązku udostępniania nam informacji zgodnie z formą i sposobem wskazanymi we wniosku. Jest za to zobowiązany poinformować o jej dokładnej lokalizacji poprzez przesłanie linku lub wskazanie ścieżki dostępu. Nie istnieje wprawdzie żaden przepis regulujący wprost te zasady, jednak wynikają one z orzecznictwa. Odesłanie do konkretnej podstrony BIP-u zwalnia instytucję z udostępnienia informacji w formie wskazanej we wniosku tylko wówczas, gdy informacje tam zawarte stanowią wyczerpującą odpowiedź na nasz wniosek.

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP)

Strona internetowa, na której bezpłatnie udostępniane są informacje publiczne. Niektóre kategorie informacji, jak np. te o majątku gminy czy wynikach kontroli przeprowadzonej w przedszkolu, muszą znaleźć się tam obowiązkowo, nie ma jednak przeszkód, żeby instytucje publikowały dodatkowo także inne informacje publiczne. sddi04

Obowiązek prowadzenia takich stron mają następujące podmioty:

 • organy władzy publicznej (np. rząd, prezydent, sejm czy senat) np. https://www.prezydent.pl/bip/,
 • jednostki samorządu terytorialnego (np. urzędy gmin) np. http://bip.krynicamorska.tv,
 • organy samorządów gospodarczych (np. izba rolnicza czy rzemieślnicza) i zawodowych (np. rada adwokacka czy samorząd lekarski) np. https://bip.nil.org.pl,
 • związki zawodowe i ich organizacje,
 • partie polityczne,
 • instytucje państwowe lub podmioty wykonujące zadania publiczne (np. Lasy Państwowe czy organizacje pozarządowe w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne lub zarządzają pieniędzmi publicznymi).

Biuletyn oznaczony jest biało czerwonym logo z napisem BIP na tle biało-czerwonej flagi. Instytucje zazwyczaj stosują to obowiązujące logo i umieszczają je w widocznym miejscu na swojej stronie internetowej. Gdyby jednak trudno Ci było znaleźć tak opisany symbol, rozejrzyj się za podobnym. Zdarzają się bowiem różne wariacje przyjętego sposobu oznaczania BIP.

Centralne Repozytorium Informacji Publicznej (CRIP)

Portal, który pozwala w łatwy sposób dotrzeć do informacji o szczególnym znaczeniu dla innowacyjności oraz rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Znajduje się pod adresem Dane.gov.pl

Dostawcami danych jest ponad 100 instytucji:

 1. organy administracji rządowej,
 2. fundusze celowe,
 3. Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 4. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 5. Narodowy Fundusz Zdrowia,
 6. państwowe instytuty badawcze,
 7. państwowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu wykonywania zadań publicznych, z wyjątkiem uczelni, Polskiej Akademii Nauk oraz jednostek naukowych w rozumieniu Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.