Logo Logo Menu
Zamknij

Informacje o dietach radnych niedostępne

Już za miesiąc wybory samorządowe. Nie jesteś zdecydowany, na kogo głosować i chciałbyś zadać urzędowi gminy kilka pytań, żeby podjąć ostateczną decyzję? Niestety możesz już nie zdążyć, choć teoretycznie urzędy powinny zrealizować wniosek o udostępnienie informacji publicznej bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni. Sieć Obywatelska Watchdog Polska na odpowiedź gminy Poświętne czeka od początku maja, choć zadała proste pytania.

Sieć zapytała urząd gminy w Poświętnem o wysokość diet wypłacanych radnym (wymienionym z imienia i nazwiska) za udział w sesjach i komisjach w poszczególnych latach bieżącej kadencji do dnia złożenia wniosku.

Wójt odmówił udostępnienia tych danych, uznając, że Stowarzyszenie żąda informacji przetworzonej, czyli takiej, która w dniu złożenia wniosku nie istnieje i urząd musi ją dopiero specjalnie wytworzyć, wkładając w to pracę intelektualną. W takiej sytuacji wnioskodawca musi wykazać szczególnie istotny interes publiczny, żeby urzędnicy pochylili się nad tematem i przygotowali żądane dane.

Trudno uwierzyć, że urząd gminy nie dysponuje informacjami na temat wysokości diet przyznawanych radnym, dlatego Sieć odwołała się od decyzji wójta do Samorządowego Kolegium Odwoławczego (SKO). W piśmie organizacja przypomniała, że przetworzenie informacji wiąże się z analizą posiadanych przez urząd danych po to, by wytworzyć z nich interesującą wnioskodawcę informację. Zestawienie diet poszczególnych radnych nie wymaga głębokiej analizy danych i dużego zaangażowania intelektualnego urzędnika, dlatego nie można w tym przypadku mówić o informacji przetworzonej.

Argumenty Stowarzyszenia nie przekonały SKO i utrzymało w mocy decyzję wójta. Sieć Obywatelska zaskarżyła do WSA decyzję SKO, ponownie argumentując, że informacje dotyczące diet radnych są informacją prostą. Wystarczy sięgnąć po przekazywany każdemu radnemu co roku PIT-R, który zawiera informacje o kwotach wypłaconych z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich.

Organizacja czeka na rozprawę przed sądem administracyjnym i jedno jest pewne – nie uzyska żądanych informacji przed wyborami samorządowymi.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.