Logo Logo Menu
Zamknij

Doradcy Premiera nie ukryją jak pracowali nad nowelizacją ustawy

Pod koniec prac w rządzie, kiedy pojawił się pomysł nowego ograniczenia w dostępie do informacji publicznej wystąpiliśmy do Premiera z dwoma wnioskami o udostępnienie informacji publicznej m.in. w zakresie korespondencji mailowej doradców Premiera.

Wniosek z dnia 20 czerwca 2011 r.

Wniosek z dnia 8 lipca 2011 r.

Żądanie zawarte w obu wnioskach wynikało z przesyłania przez doradców na listę dyskusyjną propozycji konkretnych rozwiązań (Nowelizacja ustawy, Jest projekt nowelizacji – pytanie kto go tworzy i w jakim trybie?, Jak planuje się wyłączyć dostęp do opinii prawnych – kolejny pomysł na nowelizacje). Premier nie udostępnił korespondencji swoich doradców i twierdził, że nie jest to informacja publiczna, a do naszego żądania udostępnienia odniósł się w publicznym wystąpieniu Służbowe e-maile, informacja publiczna, czy „inny typ informacji”?

W wyniku naszej skargi odnośnie drugiego wniosku (dokument w postaci skanu – plik pdf) Premier w odpowiedzi twierdził m. in., że definicja określająca informację publiczną jest nieostra, a poczta elektroniczna służy do przesyłania wiadomości tekstowych o charakterze roboczym. Za jej pośrednictwem prowadzona jest wewnętrzna korespondencja w urzędzie, jak również z podmiotami zewnętrznymi. Składa się ona z poszczególnych dokumentów o rozmaitej wadze i znaczeniu oraz rozmaitych kategorii (np. od podmiotów prywatnych ipublicznych). Korespondencja tak nie jest – w opinii Premiera – środkiem otrzymywania i prezentowania dokumentów urzędowych oraz wymiany oficjalnej korespondencji, w tym dotyczącej procesu legislacyjnego.

Treść odpowiedzi na skargę (dokument w postaci skanu – plik pdf)

W odpowiedzi na to pismo nasze Stowarzyszenie wskazało na przesyłaną w ramach prac legislacyjnych korespondencję doradców Premiera oraz na korespondencję prowadzoną przez Ministerstwo Skarbu Państwa i Prokuratorię Generalną, którą te podmioty udostępniły bez żadnego problemu. W piśmie tym wskazaliśmy również, iż zgodnie z zarządzeniem Premiera, Zespół Doradców Strategicznych z zasady wykonuje zadania publiczne i jako taki w ramach swojej działalności podlega zasadom jawności.

Treść pisma z dnia 24 października 2011 r. (dokument w postaci skanu – plik pdf)

W wyroku z dnia 1 grudnia 2011 r. w sprawie o sygn. akt II SAB/Wa 295/11, WSA w Warszawie potwierdził, że korespondencja mailowa jest informacją publiczną i wskazał, że staje się ona podstawą komunikacji, a w tym wypadku nie była to poczta prywatna tylko służbowa. Dodatkowo sąd podkreślił, że w całej korespondencji na pewno znajdują się takie maile, które dotyczą spraw publicznych, na co wskazują materiały przedstawione przez Stowarzyszenie. Uzasadniając twierdzenia o obowiązku udostępnienia informacji publicznej w postaci maili, sąd przytoczył wyrok NSA z dnia 15 lipca 2011 r., sygn. akt I OSK 707/10, wskazując, że maile dotyczyły spraw publicznych w tym przypadku – nowelizacji ustawy o odstępie do informacji publicznej. Czyli mimo, że można było zdaniem sądu zgodnie z przytoczonym wyrokiem poszukiwać pojęcia korespondencji wewnetrznej to w tym przypadku nie można o czymś takim mówić, ponieważ dotyczyło to spraw publicznych.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.