Logo Logo Menu
Zamknij

Nieprawidłowo naliczone opłaty, niejawne imiona i nazwiska w umowach – Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zmaga się z jawnością

Próba uzyskania z Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury informacji publicznej to klasyczny przypadek „(nie)wykonywania” ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Sprawa dotarła do Rzecznika Praw Obywatelskich, Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i Ministra Sprawiedliwości. Znając praktykę stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej mamy przekonanie, że jeszcze kilka instytucji może zostać zaangażowanych w tę prostą, jakby się wydawało, sprawę udostępnienie umów na szkolenia wykonywane w Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (KSSiP).

Pisaliśmy wcześniej o kosztach, jakie KSSiP, niezgodnie z prawem, wyliczyła za udostępnienie informacji publicznej w informacji Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury ma problemy ze stosowaniem ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Odpowiedz na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa sprowadza się w zasadzie do podtrzymania stanowiska odnośnie kosztów udostępnienia wnioskowanych umów.

Pobierz odpowiedź.

Skierowaliśmy w związku z tym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na koszty udostępnienia informacji publicznej. Na marginesie, KSSiP zapomniała nas pouczyć o możliwości złożenia zaskarżenia opłaty a także o terminach. Jeżeli dotyczyłoby to osoby, która nie ma wiedzy o możliwości kwestionowania opłaty w dostępie do informacji publicznej (nie wynika to z ustawy o dostępie do informacji publicznej), to mogłaby zaistnieć sytuacja, w której KSSiP doprowadziłaby do wyegzekwowania opłaty naliczonej niezgodnie z prawem. Niedopuszczalne w przypadku instytucji, która szkoli sędziów i prokuratorów.

Pobierz skargę na koszty udostępnienia informacji publicznej.

W kwestii opłat wystąpiliśmy również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Pobierz pismo do RPO.

Została jeszcze kwestia udostępnienia imion i nazwisk w umowach. KSSiP wydała decyzję odmawiającą udostępnienia tych informacji. W uzasadnieniu decyzji trudno doszukać się przynajmniej rozważania, czy w świetle wyroku Sądu Najwyższego z 8 listopada 2012 r., sygn. akt I CSK 190/12 i wyroków sądów administracyjnych oraz poglądów doktryny, możliwe jest jednak udostępnienie imion i nazwisk.

Pobierz decyzję Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.

Pobierz odwołanie Sieci Obywatelskiej – Watchdog Polska

W odwołaniu przywołaliśmy m. in. przykład Ministra Sprawiedliwości, który będzie rozpatrywał odwołanie, że udostępnia takie informacje (plik excel zawierający rejestr umów).

Zdajemy sobie sprawę, że sporo instytucji publicznych nie chce udostępniać tych informacji, powołując się na „ochronę danych osobowych”. Polecamy im przejrzenie rejestru umów udostępnionego przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych.

Pobierz rejestr umów udostępniony przez Generalnego Inspektora Danych Osobowych – plik excel.

Również przeszkód nie widzi Rzecznik Praw Obywatelskich.

Pobierz umowy udostępnienie przez RPO.

Zdajemy sobie sprawę, że przykłady nie są wyrocznią, co rzeczywiście powinno być udostępniane. Spór o jawność imion i nazwisk w umowach dotyczy postrzegania demokracji i roli prawa do informacji, a nie rzeczywistym sporem „procedur”.

Chcesz, aby Twoje prawa były chronione, a politycy mądrze wydawali Twoje pieniądze?

Wspieraj nas lub włącz się w nasze działania

Komentarze 0

Dodaj komentarz

Przed wysłaniem komentarza przeczytaj "Zasady dodawania i publikowania komentarzy".

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.